Mazie trikātieši saka paldies vecvecākiem!

      Vecvecāki ikvienam bērnam ir īpaši, jo tie ir vismīļākie un labākie, tāpēc 10. martā Trikātas pamatskolas pirmsskolas grupas bērni un darbinieki aicināja ciemos vecmāmiņas, vectētiņus, omītes un opīšus.

Par godu šim notikumam tika izrotāta Trikātas kultūras zāle un ierīkota bērnu darbu izstāde. Bērni kopā ar skolotājām bija cītīgi gatavojušies – mācījušies dziesmas, dejas un dzejoļus, gatavojuši apsveikumus. Daudz jauku vārdu tika veltīts mūsu ciemiņiem. Ar mīlestību dziedātās dziesmas, deklamētie dzejoļi un jautrās dejas sildīja visu klātesošo sirdis.

Vecvecāku acis mirdzēja un tajās bija redzams gandarījums, milzīgs prieks, pateicība un mīlestība par mazbērnu veikumu. Vecvecāki arī ir tie, kas palīdz un atbalsta mazbērnus, cik tas viņiem ir iespējams, jo katrs mazbērns ir daļiņa no  vecmāmiņas un vectētiņa. Noslēgumā mazuļi apsveica un samīļoja savus vecvecākus, dāvinot pašu gatavotās glezniņas, un aicināja uz kopīgām rotaļām.

Paldies visiem vecvecākiem, vecākiem un ciemiņiem, kas atnāca  uz šo mīļo un sirsnīgo pēcpusdienu „Gadus tinu kamolā...”

Kā dziju kamols mūžs ir saritināts,

Kur dzīpari visdažādākie mirdz.

Ja spētu kāds tos atkal atritināt,

Tad vidū būtu vecmāmuļas sirds.

 

 

Kultūras darba organizatore Trikātas pagastā

 Sarmīte Kanašniece