Konsultāciju diena - "Par bērnu tiesību aizsardzību jomā"

            2017. gada 22. martā Beverīnas novadā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu konsultāciju diena Beverīnas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā!

VBTAI Valmieras reģiona  valsts bērna tiesību aizsardzības galvenā inspektore Renāte Alberga un Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta referente Sanita Kokenberga 2017. gada 22. martā no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00 Trikātas pamatskolā, Beverīnas novadā, Trikātas pagastā, Trikātā, “Gaismaskalns” sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību Beverīnas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

 

            Speciālisti (sociālie darbinieki, bāriņtiesu speciālisti, pedagogi, policijas darbinieki u.c.) un iedzīvotāji ir laipni aicināti konsultēties par jautājumiem saistībā ar bērnu drošību, pamatvajadzību un interešu nodrošināšanu, kā arī par savstarpējo attiecību jautājumiem (bērns - vecāks, vecāks – vecāks, bērns – pedagogs, vecāks – pedagoga, bērns – bērns) u.c. jautājumiem.

Papildus informāciju variet saņemt pie inspekcijas inspektoriem 64233585 vai 26809523.