Jāņu ielīgošana

Jāņu ielīgošana Mūrmuižas estrādē. Amatierteātra "Vīzija" pirmizrāde. Andrejs Upīts "Dzimumdienas rītā" un "Ragana", sveiksim Līgas un Jāņus, baudīsim sieru, alu un ballēsim līdz rīta agrumam ar grupu "Blēži".

afisha pirmizrade