Atbalsts uzņēmējdarbības projektiem 2019.gadā

Nu jau trešo gadu Beverīnas novada pašvaldība pavasarī sludina uzņēmējdarbības atbalsta konkursu novada jaunajiem uzņēmējiem. Pa šiem gadiem mainīgs bijis gan iesniegto un apstiprināto pieteikumu skaits, gan to kvalitāte.

Lai nodrošinātu profesionālāku pieteikumu izvērtēšanu, katru gadu vērtēšanā piedalās pārstāvji no uzņēmuma “Altum” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Valmieras Biznesa inkubatora pārstāvji.

Šogad konkursā iesniegti četri ideju pieteikumi, no kuriem atbalsts piešķirts trīs ideju īstenošanai. Divi no tiem – Sanitas Laperes projekts “Konditorejas izstrādājumu realizācija tirgū” un Magdas Jēgeres projekts “Ēdināšanas pakalpojumi atpūtas vietā Siltumnīca” saistīti ar pārtikas nozari, kamēr trešais – Paula Jēgera “Stikla būves no otrreiz izmantojamiem materiāliem”, paredz inovatīvu stikla konstrukciju būvniecību, nomu un tirdzniecību.

Ikgadējās atskaites saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem iesnieguši arī iepriekšējo gadu projektu īstenotāji. No saņemtajām atskaitēm var secināt, ka visi darbojušies ar kaut nelielu, bet tomēr peļņu, kas, protams, priecē pašvaldību kā atbalsta sniedzēju, jo ieguldītie līdzekļi kalpojuši noteiktajam mērķim – ekonomiskās aktivitātes veicināšanai novadā.

Informāciju sagatavoja:

Projektu konkursa sekretāre Linda Krūmiņa