Beverīnas novada tūrisma uzņēmēju tikšanās 29.novembrī

       Aicinām Beverīnas novada tūrisma nozares uzņēmējus un ikvienu interesentu 29.novembrī, trešdien, plkst. 16:30 S/C Kaimiņi" (Brenguļi, Beverīnas novads) satikties uz atvērtu diskusiju par Beverīnas novada tūrisma attīstības iespējām.

       Dalīsimies ar saviem tūrisma nozares jaunumiem un aktualitātēm, tuvākajiem plāniem un iespējām sadarboties. Tiks pārrunāti arī nākamajā gadā plānotie lielie pasākumi un iespēja sadarboties, lai veidotu jaunu, kā arī uzlabotu un papildinātu jau esošo piedāvājumu.

                                              Brenguļu pagasta kultūras pasākumu organizatore 

Ieva Putniņa