Oktobra sākumā notika otrā sapulce Beverīnas novada uzņēmējiem

Brenguļos, 10.oktobrī notika otrā Beverīnas novada uzņēmēju sapulce. Šoreiz bija ieradušies tikai astoņi interesenti – uzņēmēji, lauksaimnieki, zemnieki, pašnodarbinātie un amatnieki. Sapulcē informēja par melorācijas projektu, galvenajiem ceļu sakārtošanas darbiem, pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem un sadarbības iespējām turpmāk.

Ņemot vērā nākamā gada finansējumu, tiks saplānoti turpmākie ceļa remonti, jo ceļi ir vieni no svarīgākiem, kuros jāiegulda. Ceļu posmu sakārtošana vairāk aktuāla ir tieši iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus ciematu centriem.

2018.gada turpināsies grāvjus attīrīšana no krūmiem, koku un to zaru zāģēšana. Tuvojoties ziemai, tiks izsludināts iepirkums uz sniega tīrīšanu un kuru varēs pieteikties novada uzņēmēji, lai sniegtu šo pakalpojumu iedzīvotājiem. Tāpat pašvaldības aicina sadarboties kādu uzņēmēju saistībā ar kapu atkritumu apsaimniekošanu un sazināties, ja zem zemes atrodas karjers. Saistībā ar tūrismu novadā, būtu nepieciešams izveidot tūrisma informācijas punktus pie uzņēmējiem.

Turpinot iesākto tradīciju, uzņēmēji varēs pieteikties un piedalīties tehnikas parādē, kas nākamgad notiks Beverīnas novada svētku laikā – 14.jūlijā, Mūrmuižā.

Informāciju sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Melngārša