Pieteikšanās vides kvalitātes zīmei "Zaļais sertifikāts"

Lauku Celotajs

       Aicinām lauku tūrisma mītņu un apskates saimniecību saimniekus pieteikties vides kvalitātes zīmei "Zaļais sertifikāts", kas tiek piešķirts lauku tūrisma saimniecībām, kurās ievēro „zaļas” saimniekošanas principus, saudzējot resursus, veidojot videi un vietējai kopienai draudzīgu tūrisma piedāvājumu. Lauku tūrisma saimniecībās, kurām tiek piešķirts „Zaļais sertifikāts”, ir videi draudzīga saimniekošana, un vienlaicīgi – ērta un patīkama atpūta tūristam.

        Šogad būtisks jaunums "Zaļā sertifikāta" piešķiršanā ir tas, ka uz šo sertifikātu var pretendēt ne tikai lauku tūrisma naktsmītnes, kā tas bija līdz šim, bet arī dažādas apskates saimniecības - amatnieku darbnīcas, dzīvnieku apskates saimniecības, lauku krodziņi, u.c. vietas. Tieši šīm lauku tūrisma saimniecībām "Zaļā sertifikāta" komisija ir izstrādājusi jaunus un speciāli pielāgotus vērtēšanas kritērijus. Ir atjaunoti vērtēšanas kritēriji lauku tūrisma naktsmītnēm.

           Būtiski ir papildināts "Zaļā sertifikāta" novērtējuma komisijas sastāvs, lai komisijā būtu pārstāvētas arvien klātnākošās eko-saimniekošanas jomas - šobrīd komisijas sastāvā ir 14 dažādu nozaru speciāliti. Atgādinām, ka kopš 2015. gada oktobra par "Zaļā sertifikāta" patronu kļuvis Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

           Vairāk informācijas par "Zaļo sertifikātu" skatiet te:  http://www.celotajs.lv/lv/c/prof/certificates/green_certificate

         Šobrīd jau esam sākuši saimniecību apsekošanu, lai izvērtētu to atbilstību "Zaļā sertifikāta" kritērijiem. Aicinām pieteikties lauku tūrisma uzņēmus, kas vēlas iegūt šo vides kvalitētes zīmi vai pagarināt jau esošo sertifikātu.

  Zaļā sertifikāta saimniecību vērtēšana notiek ar LVAF atbalstu.