Uzņēmēji novadā

Beverīnas novadā uzņēmējdarbības vidi veido plašs ekonomisko vienību spektrs – sākot no pašnodarbinātajiem un maziem uzņēmumiem līdz ārpus Latvijas robežām atpazīstamiem. Kopā darbojas ap 180 uzņēmēju. Iedzīvotājiem novada teritorijā ir iespēja iegādāties dažādas preces un saņemt pakalpojumus.

Nozīmīgākās uzņēmējdarbības nozares Beverīnas novadā ir tūrisms un ražošana. Vairāki uzņēmēji darbojas arī lauksaimniecības nozarē, kas novada teritoriju padara sakoptāku un vizuāli patīkamāku. Uzņēmējdarbība šādā veidā reprezentē vietējās ražošanas iespējas.

Beverīnas novadā uzņēmēji, darbojoties tūrisma nozarē, piedāvā naktsmītnes, semināra un svinību vietas gan tūristiem, gan rīkojot dažādus pasākumus. Novadā ir vairāki kempingi, viesu mājas un viesu nami. Tūrisma nozares izaugsme pierāda pašvaldības paveikto novada atpazīstamības veicināšanai.

Beverīnas novada pašvaldība sadarbojas ar novada uzņēmējiem saimnieciskajā darbā un atbalsta viņus ar pasūtījumiem, tā nodrošinot attiecīgās teritorijas pašpietiekamību. Pašvaldība jau otro gadu pēc kārtas izsludina konkursu “Atbalsts uzņēmējdarbībai Beverīnas novadā”, kas ir paredzēts jaunajiem uzņēmējiem, kuri vēlas uzsākt saimniecisko darbību vai uzņēmējdarbību novadā.

Uzņēmēji tiek atbalstīti un iesaistīti dažādos kultūrs pasākumos, aicināti pārstāvēt novadu uzņēmēju dienās un dažādos amatniecības un tūrisma tirgos, kas ir saistīti ar tūrisma nozares attīstību novadā.

Beverīnas novada pašvaldības tūrisma mājaslapa - http://www.turisms.beverina.lv/ .