FOTO: AMANDA PAEGLE

Tējas vakars un stāstu vakars “Atmiņas laikam līdzi”

Informējam, ka pasākums 20.01.2020. (kā tika informēts 2019.gada informatīvā izdevuma "Beverīnas Vēstis"

decembra numurā), notiks agrāk - plkst. 16:00.

Barikazu pasakums 20janv2020 tumss ml