Biedrība "Ģimenes Šūpulis"

Sabiedriskā labuma biedrība, kas iestājas par dzīvību trīs praktiskos veidos. Sniedzot patvērumu grūtībās nonākušām vientuļām un jaunām grūtniecēm, izglītojošu atbalstu ikvienai sievietei gaidībās. Kā arī radot drošu un atbalstošu vidi ģimenēm plānotu mājdzemdību piedzīvošanai un kvalifikācijas veicināšanai jaunajām mājdzemdību vecmātēm.

Šie trīs darbības virzieni - PATVĒRUMS, DZIMŠANA un IZGLĪTĪBA, tiek īstenoti, pateicoties pirms vairāk nekā 10 gadiem saņemtam dāvinājumam biedrībai - ļoti vecām lauku mājām Kauguru pagasta "Jaunpalejās", kas ar ziedotāju atbalstu atdzimušas par MĀJĀM DZĪVĪBAI.

Patvēruma māja - Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.; tālrunis: 26548496

Radības - Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ; tālrunis: 29119593

Informācija, atbalsts - Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ; tālrunis: 26677190, 29119593

Ģimenes Šūpulis - “Jaunpalejas”, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV-4224

VĒSTURE

Biedrība "Ģimenes Šūpulis" dibināta 2003.gada 24.septembrī ar trīs darbības mērķiem - patvērums, dzimšana un izglītība.

Tās dibinātājas - Irēna Bindemane, diakone, (dzīves) māksliniece, skolotāja, divu pieaugušu bērnu mamma, un Rudīte Brūvere, sertificēta vecmāte, sociālā projekta "Ģimenes Šūpulis" aizsācēja, 8 pieaugušu bērnu mamma, iepazinās 1998.gadā. Toreiz Irēna bija mājas māte misijas "Pākapieni" mājā Raunā, kur Rudīte ieradās katru nedēļu, veicot vecmātes aprūpes pakalpojumus pamestajām grūtniecēm. 

Pieredze četru gadu laikā, saskaroties ar ļoti lielu, bez aprūpes palikušo bērnu un jauniešu skaitu, deva sapratni problēmas būtībā. Jaunās, bieži nepilngadīgās māmiņas meklē ligzdas siltumu, bet pašas nav saņēmušas dzīvei tik elementāros pamatus: vecāku pievēršanos, mīlestību un laiku. No neaprūpētiem bērniem izaug jauni pieaugušie, kuri nespēj uzņemties gādību un atbildību paši par savu dzīvi. Kuri reizē ir arī mūsu nākotnes veidotāji, tātad mūsu, sabiedrības, bērni.

Saredzot vajadzību iesākto darbu turpināt, sniedzot palīdzību bezpalīdzīgas aborta izvēles vietā, tika dibināta biedrība "Ģimenes Šūpulis". Lai kļūtu par patvērumu pamestām grūtniecēm, dabīgo dzemdību prakses vietu, izglītības un atbalsta centru jauniešiem, topošajiem vecākiem, primārās aprūpes darbiniekiem un vecmātēm. Ikvienam, lai mācītos un mācītu, klausītos un runātu, saņemtu padomu un arī to sniegtu, spēlētu, dziedātu un dejotu. Lai klusētu un ieklausītos savā sirdī, Dieva izteiktos čukstos tajā. 

Šo darbības mērķu īstenošanai, 2004.gadā kāds dāsns cilvēks uzdāvināja Kauguru pagasta „Jaunpalejas”, cienījama vecuma lauku mājas. Atjaunošanas darbiem noritot pamazām, 2009.gadā tika atklāta pirmā atjaunotā telpa - semināru telpa. Kļūstot par vietu, kur notikuši vairāki izglītojoši pasākumi jaunajām ģimenēm un māmiņām, kā arī vecmātēm un dūlām.

2014.gada 10.februārī tika saņemts Veselības inspekcijas atzinums, ka telpas "Jaunpaleju" radību spārnā piemērotas plānotām mājdzemdībām, kļūstot pieejamas ikvienai ģimenei.

2015.gadā pabeigti 2.stāva jeb Patvēruma mājas izbūves darbi, "Jaunpalejām" atdzimstot par mājām dzīvībai, un jūnijā sniegts patvērums pirmajai meitenei. Par Patvēruma mājas vadītāju kļūst Valda Reķe kopā ar kolēģēm, mājas mātēm - Laimu Sirmo un Andu Zariņu. 

Kopš 2008.gada biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss - izglītības veicināšanai un labdarībai.

KRĪZES CENTRS “PATVĒRUMA MĀJA”

Mūsu biedrības aicinājums ir sociālās palīdzības projekts Patvēruma māja - vieta, kur pamestām, nepilngadīgām grūtniecēm un vientuļām, jaunām māmiņām brīdī, kad nepieciešams ģimenes šūpuļa siltums – rast emocionālu un praktisku atspērienu visai turpmākajai dzīvei.

Tās mērķis ir ne tikai dot patvērumu, bet arī dāvāt iespēju “mācīties dzīves skolā”, atbalsta personas vadībā, mācoties rūpes par zīdaini un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo – ēdiena gatavošanu, dārza kopšanu, naudas plānošanu u.c. ikdienišķas lietas, kuras paši esam apguvuši, apzināti nemācoties.

Kā izvērtēsim un izvēlēsimies, kurai meitenei/sievietei tiešām vajadzīga palīdzība? Ņemot vērā meitenes dzīves apstākļus un ģimenes stāvokli (vai ir kādi radi, kuri tomēr varētu sniegt atbalstu), sarunu rezultātā un no sociālo dienestu pieejamās informācijas, vērtēsim katru situāciju individuāli. Nepatiesas informācijas gadījumā, lēmums var tikt mainīts.

Kādi būs uzņemšanas noteikumi vai ierobežojumi? Ir izstrādāti uzņemšanas noteikumi/vadlīnijas, ar kurām katrai meitenei būs jāiepazīstas, parakstot vienošanos. Vecuma robežu nav, tomēr, ņemot vērā biedrības dibinātāju iepriekšējo pieredzi "Pakāpienos"* Raunā, Patvēruma mājas iedzīvotājas būs vecumā no 12 līdz 30 gadiem. Mēs neuzņemsim meitenes ar smagām atkarībām (narkomānija, alkoholisms utl.) un smagu psihisku slimību gadījumā (to ārstēšanai jāmeklē speciālas vietas). Sievietei būs jābūt gatavai iekļauties mājas saimē, pakļaujoties iekšējās kārtības noteikumiem (aizliegums smēķēt, alkohola u.c. vielu lietošana, zagšana). Būs jābūt vēlmei uzturēšanās laiku izmantot savā labā, mācoties sevis un tuvākā mīlestības praktisko izpausmi, mājas mātes vadībā iesaistoties savā un saimniecības apsaimniekošanā.

Kāds ir paredzētais uzturēšanās ilgums un kas to noteiks? Uzturēšanās ilgums ĢŠ Patvēruma mājā ir noteikts 6 mēnešu garumā pilngadīgām meitenēm, t.i. līdz sagaidītais bērniņš sasniedzis sešu mēnešu vecumu. Ja jaunā māmiņa nav pilngadīga, tas varētu mainīties. Esam izvirzījuši mērķi palīdzēt meitenēm integrēties tālākā dzīvē, proti, noskaidrojot katras jaunās sievietes vēlmes un spējas, tiktu meklēta nākamā uzturēšanās vieta meiteņu patstāvības nostabilizēšanai: kāda audžu ģimene (laukos), dzīvoklis, ko izīrētu vairākas meitenes kopā, tiktu meklēti attāli radi, ar kuriem nodibināt/atjaunot saikni, kā arī izglītības iegūšanas veicināšana utl. Kontakti ar mūsu mājas mātēm saglabāsies arī pēc Patvēruma mājas atstāšanas – piesaiste, “mājas un radi” mūža garumā.

Patvēruma mājā ir tikai 6 vietas patvēruma meklētājām. Kas notiks ar citām sievietēm, kurām arī nepieciešams atbalsts? Gada periodā plānojam pieņemt 12 sievietes tādā secībā, kādā viņas būs mūs atradušas un pieteikušās, pašas sazinoties ar mums, caur pašvaldībām, sociālajiem un bāriņtiesas darbiniekiem, internātskolu skolotājām, paziņām, vai atrodot informāciju tīmeklī. Atsevišķos gadījumos tām, kuras pieteiksies laikā, kad 6 vietas būs piepildītas, palīdzēsim ar konsultācijām un kontaktiem, iepazīstinot ar citām organizācijām vai ģimenēm, kuras būtu gatavas pieņemt savā paspārnē. Apzināmies, ka patvēruma nepieciešamība ir lielāka, kā mūsu iespējas to sniegt, tādēļ aicinām uz sadarbību, ņemot paraugu, un līdzīgu projektu radīšanu citos novados.

Kāds ir “Ģimenes Šūpuļa” praktiskās palīdzības apjoms? Jumts virs galvas (atsevišķa istabiņa sev un bērniņam), apģērbs, vienkāršs, bet veselīgs uzturs (prasmes iegūšana to izaudzēt pašu ekoloģiski tīrā dārzā, pēc tam pagatavojot labu ēdienu), profesionāla aprūpe. Dažādu apmācību veidā piedāvāsim iespēju mācīties kaut ko radīt savām rokām, no kā būs iespēja nopelnīt sev ienākumus. Tā kā mūsu sociālā projekta uzturēšana rada izmaksas, kuras tiek segtas vienīgi no līdzi jūtošu cilvēku ziedojumiem, tad arī katras iemītnieces personīgie ienākumi (bāreņa pabalsts, bērna pabalsts u.c.) būs jāliek kopīgajā kasē – savai izdzīvošanai. Nav iespējams un attaisnojams lūgt citiem ziedojumus, tajā pašā laikā savus personīgos ienākumus izdot vien sev pašai par iekāroto. Kabatas naudu norunātā apmērā katra iemītniece varēs paturēt sev; tāpat katrai iekārtosim krājkontu, kurā nonāks daļa ikmēneša saņemtās pabalsta naudas. Palīdzēsim pieteikties šiem valsts noteiktajiem pabalstiem. Tāpat arī rosināsim pašām nopelnīt un iemācīties gudri ar iegūto saimniekot.

Ko mēs varam panākt ar šo patvēruma došanu pamestām grūtniecēm/jaunām māmiņām? Tiks saglabāta dzīvība – par ko iestājas mūsu biedrība. Un jaunā meitene to varēs ne tikai sagaidīt mierā un drošībā, bet arī iemācīsies mīlēt gan sevi, gan arī bērniņu (atsevišķos gadījumos tiks meklēti piemēroti vecāki adopcijai). Caur saņemtajām rūpēm un patiesu ieinteresētību, jaunā sieviete kļūs pietiekoši stipra, lai būtu sociāli kompetenta pati veidot savu dzīvi un noteikt savas dzīves mērķus. Laiks Patvēruma mājā kalpos kā atspēriens turpmākajai dzīvei, atgūstot pamatu zem kājām un apgūstot visas nepieciešamās prasmes, kas ģimenes trūkuma dēļ bijušas svešas. Mēs ticam, ka piedzīvojot mīlestību darbībā, jaunā sieviete noticēs, ka var gribēt un varēt – izglītoties, strādāt, veidot veselīgu ģimeni, uzturēt stabilas attiecības, spēt uzticēties un uzticēt. Ka, neskatoties ne uz ko, viņas sagaidītais bērniņš kādam ir svarīgs.

* Četru gadu pieredze  misijas "Pakāpieni" mājā Raunā Irēnai Bindemanei un Rudītei Brūverei (Rudīte tur ieradās katru nedēļu un veica visu veidu vecmātes aprūpes pakalpojumus pamestām grūtniecēm un jaunajām māmiņām) ļāvuši pieredzēt, cik daudz var panākt, šādā veidā dzīvojot un strādājot ar jaunām sievietēm, kuras pieņem šo atbalstu.

PAMATVĒRTĪBAS

Otras iespējas nav, jo aborta lēmuma sekas ir neatgriezeniskas.

Pirmais solis, kas jāveic sabiedrības labā, lai vairotu piedzimušo bērniņu skaitu mūsu valstī, tiek īstenots, kampaņas “Par dzīvību” ietvaros, mainot likumdošanu. Otrais solis ir rīcība reālā situācijā – ko darīt tālāk, kad pieņemts lēmums bērniņu laist pasaulē – kur iet un kā dzīvot? Kur ir konkrētais valsts un sabiedrības atbalsts? Jo Dzīvība ir Tagad. Lēmums ir jāpieņem tagad, tas nogaidīt nevar. Dzīvībai jādzīvo tagad.

Cik daudzi no mums ir informēti par reālajām mūsu valstī pieejamajām alternatīvām abortam, dzīvošanas iespējām – patvēruma mājām, audžu ģimenēm? Kuri ir tie, kas gatavi paši tādas iespējas radīt – dot patvērumu dzīvībai? Ar informēšanu par aborta patieso būtību, tā norisi un sekām mēs, iespējams, pat panākam to, ka jaunā sieviete atsakās no aborta. Bieži viņa vēl ir tikai meitene, viņai nav atbalstošas ģimenes, pati augusi bez mātes gādības, kurp lai viņa iet ar savu bērnu zem sirds? Kur lai viņa dzīvo un no kā?

Šīs jaunās sievietes – bez atbalsta palikušās grūtnieces – arī ir mūsu, biedrības “Ģimenes Šūpulis”, rūpests un fokuss. Ģimene ir sabiedrības pamats, taču gadās, ka ģimene ir nepilnīga, un tad šajos pamatos trūkst svarīgu atbalsta punktu. Biedrībā “Ģimenes Šūpulis” apvienojušies cilvēki, kurus vieno kopīga vīzija un vērtības, kuri ziedo savu laiku un līdzekļus, liekot šos iztrūkstošos pamatus. Ir jāsaprot, ka tieši mēs – cilvēki, kuri nākuši no stiprām ģimenēm, no mīlestības vides, varam šo mīlestību dot tālāk, ziedojot savus līdzekļus un resursus tiem, kuri to nav saņēmuši un ar savu mīlestību darbībā motivēt šīs sievietes ne tikai bērniņu dzemdēt, bet arī par to tālāk rūpēties. Mēs rosinām cilvēkus iziet no savas šūniņas, komforta zonas un ieraudzīt situācijas, ar kurām ikdienā daudzi nesaskaras – bet kurās iespējams sniegt savu atbalstu.

Biedrības vadītāja Rudīte Brūvere

MŪSU BIEDRĪBAS PAMATVĒRTĪBAS:

 

• Praktiskā veidā iestāties par dzīvību, sniedzot patvērumu jaunietēm gaidībās (tostarp nepilngadīgām), kuras ir bez atbalsta no tuvinieku puses, pastāvīgas dzīvesvietas, zināšanām un nereti izpratnes par ģimeni;

• Topošo vecāku izglītošanu un sagatavošanu, veicinot dabisku dzemdību atdzimšanu Latvijā, jo ticam, ka caur ienākšanu šajā pasaulē tiek likts pirmais stūrakmens cilvēka turpmākajai dzīves gaitai un veselības rādītājiem;

• Topošo vecmāšu atbalstīšanu, kuras vēlas nostiprināt ārpusstacionāra dzemdību prakses specifiskās zināšanas un iemaņas.