Biedrība "Beverīnas ūdeņi"

Beverīnas novada Vides biedrība ,,Beverīnas ūdeņi,, dibināta 2012.g.12.jūnijā, Trikātas pagasta „Depo“ namā. Biedrības dibināšanas sanāksmē piedalījās ap 20 Abula un Lisas upes pakrastes zemju īpašnieki.

Informācija par biedrības valdi tiek sagatavota!

Pamudinājums novadā izveidot sabiedriska labuma organizāciju pagastu upju piekrastes sakopšanas veicināšanai radās piedaloties vairākās novada attīstības projektu apspriešanas sanāksmēs jau iepriekšējos gados. Upes krastu apsaimniekošanas aktualitāti veicināja upes ūdeņu piesārņojuma un krastu apauguma problēma, kas radās nepārdomātas likumdošanas rezultātā. Par biedrības mērķi tika atzītas vairākas prioritātes:

  1. Sabiedrības un valstisku institūciju informēšana par upes krastu un ūdens sastāva stāvokli.
  2. Veicināt dabisko upes ūdeņu bioloģiskās dažādības vairošanu, novērst upju piesārņojuma cēloņus, veicināt zivju resursu pārdomātu izmantošanu, nosakot zvejas paņēmienos pielietot tikai likumdošanā paredzētās metodes.
  3. Pārraudzīt zvejas tiesību piešķiršanas jautājumus biedrības biedriem, saskaņā ar atļauto tīklu lietošanas notiekumiem.
  4. Apkarot nelegālās malu zvejniecības gadījumus.
  5. Sadarboties ar līdzīgām biedrībām un organizācijām, piedaloties dabas un vides aizsardzības veltītajās konferencēs un semināros. 
  6. Organizēt biedrības biedru un sabiedrības līdzdalību upes krastu sakopšanas talkās.
  7. Veicināt upes zivju resursu pavairošanu.
  8. Piedalīties, veicināt un atbalstīt pašvaldības vai privātās iniciatīvas vides akvakultūru nozares projektus novadā.
  9. Ieviest licenzētās makšķerēšanas atļaujas.

Par biedrības dalībniekiem var kļūt novada kā arī citu pašvaldību iedzīvotāji, ja tiek veicināti biedrības mērķi. Iestāties biedrībā var iepazīstoties ar biedrības statūtiem un samaksājot gada biedru naudu, kas noteikta 15 EUR/gadā. Par biedrības labvēļiem var būt jebkurš ziedotājs, ja biedrības veicināšanas mērķiem sniedz savu līdzdalību vai atbalsta finansiāli.

”Beverīnas ūdeņi” pārstāvis ir Jānis Švēde (tālr. 26677457,Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Biedrība ,,Beverīnas ūdeņi,, - darbības pārskata galvenie notikumi

PASĀKUMI

11.07.2017. Darba talka aiz dzelzceļa tilta.

 

1. Skats ar nobrukušo vietu;
2. Vīru darbs ūdenī iekšā (A.Visendorfs, Arturs Bārda);

3. Izvilkto koku grēda.

4. Attīrītā upes daļa. 

07.07.2016. Krastu apkopšanu Abuls upes posmā ,,Tilgaļi,, aiz dzelzceļa tilta.

 

1. Vīri darba sparā, priekšā kapteinis Arturs Bārda.

2. Vīri ,,atvelk elpu..!

3. Stāvkrasts ar nokritušiem kokiem.

4.Upes piegružojums pirms darba.

5.Iztīrīta upes daļa talkas noslēgumā.

15.09.2016. Dalība Latvijas Dabas aizsardzības pārvaldes rīkotajā GNP izveides 43.gadadienai veltītā pasākumā Sietiņiezī.