Kas īsti ir noticis Trikātas Jauniešu centrā?

TJC raksts marts2018

Lai arī ziemas baciļi diezgan tika palēninājuši darba gaitu, ir sācies nopietns darbs! Tiek atrakti un atjaunoti jau ieliktie un derīgie pamati, un likti jauni darbam ar jauniešiem ne tikai Trikātas pagastā, bet Beverīnas novadā kopumā. Uz pamatiem būs jāceļ māja, bet to celsim kopā ar jauniešiem – viņi ir tie, kas veidos mūsu novada un valsts, nemaz tik tālo, nākotni!

 

Uzlabot esošo vidi, kur jauniešiem būt, ļoti palīdzēja Valdis Circenis no zemnieku saimniecības “Jaunstrūkas” ar dažādām galda spēlēm, jaunām kijām, galda tenisa tīklu, fantastiski krāsainām kancelejas precēm, u.c. lietām. Uz Ziemassvētkiem dāvātais tiešām bija milzīgs un patīkams pārsteigums, jo viss bija satīts svētkiem atbilstošos dāvanu iesaiņojumos. Tiešām sajutāmies kā mazi bērni, Ziemassvētku rītā verot vaļā dāvanas.

           Janvāra beigās mums palīdzīgu roku sniedza Valmieras novada fonds un Ziedotāju klubs ar plīts un galda virsmas iegādi. Šobrīd jaunieši var nākt un pagatavot ēst gan paši sev, gan ciemiņiem. Galu galā, kur tad visatraisītākās, radošākās, draudzīgākās sarunas noris katrā mājā? Virtuvē! To pašu sajūtu kopā ar jauniešiem vēlējāmies ienest Trikātas Jauniešu centrā. Pirmās picas, kēksiņi un siermaizītes, smiekliem un bļāvieniem skanot, ir jau tapuši!

Tiesa, virtuves stūrīša iekārtošana vēl nav pabeigta, jo visus virtuves priekšmetus paši iegādāties mēs nevaram. Beverīnas novada iedzīvotāji jau ir saziedojuši skaistus koka virtuves dēlīšus, dažādas krūzes, šķīvjus, dakšas, nažus un citus priekšmetus. Bet pannas, katlu, miksera un citu virtuves piederumu mums joprojām nav, lai jaunieši varētu no visas sirds izpausties. Tāpēc aicinājums ziedot joprojām ir aktuāls!

Vēl Ilze Ozola (jaunatnes lietu speciāliste), Inguna Kondratjeva (Trikātas pamatskolas direktore un Beverīnas novada pašvaldības domes deputāte) un Aiga Blumberga (Brenguļu pagasta bibliotekāre), ir iesaistījušās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) uzsāktajā stratēģiskās partnerības projektā „Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level”, kas ilgs vairāk kā vienu gadu. Trīs dienas intensīvi pētījām, mācījāmies un dalījāmies pieredzē ar citu novadu speciālistiem, kam ikdienā ir aktīvs darbs ar jaunatni.

Pēc trīs dienu apmācībām radās iedvesma, jaunas idejas, pārliecība, ka lielāko daļu ideju tiešām var realizēt! Ne velti JSPA lika cītīgi fokusēties, lai viena lieta tiek izdarīta pamatīgi, nevis vairākas iesāktas, jo jaunatnes politikas jomā ir tik daudz, ko darīt! Turklāt, tā ir vienmēr mainīga.

Lai dotos pareizajā virzienā ar jaunatnes politikas attīstīšanu un realizēšanu, tiks aptaujāti Beverīnas novada jaunieši – gan tie, kas dzīvo, strādā vai mācas Beverīnas novadā, gan tie, kas ceļo uz kaimiņu un varbūt pat attālākiem novadiem.

Aicinām jauniešiem būt atsaucīgiem, un tiem, kas kādu jaunieti pazīst, ieteikt aizpildīt drīzumā pieejamo anketu. Tā būs pieejama gan elektroniski, gan papīra formātā). Pēc tam atkal dosimies trakās un aizraujošās mācībās!

Ziņosim arī turpmāk par notiekošo un plānoto!

Informāciju sagatavoja: Jaunatnes lietu speciāliste Ilze Ozola