Mūrmuižas Tautas universitāte

2019.gada 7.decembrī notiks MTU nodarbība.

Sākums plkst. 14:00. Vieta - Murmuižas "Pagastmājas" 1.stāva zāle/

Ieeja bez maksas!