Aktīvais tūrisms un dabas tūrisms

Abula takas1

Šajā gadā uzmanība ir vērsta uz aktīvā un dabas tūrisma attīstīšanu, labiekārtojot vidi un papildinot to ar nepieciešamajiem infrastruktūras elementiem.

Šobrīd aktuāli ir 3 maršruti – velo maršruta izveide Valmiera-Brenguļi-Valmiera, maršruts ir apsekots un ir skaidrs, kur tas vedīs. Tuvākie darbi tiks turpināti pavasarī, marķējot maršrutu un izvietojot maršruta kartes. Šobrīd procesā ir Zaļā velo maršruta izveide Smiltene- Beverīna-Valmiera. Šī maršruta ģeneratori ir Smiltenes novada tūrisma speciālisti, kas mūs šajā projektā ir iesaistījuši, lai attīstītu tūrisma un atpūtas infrastruktūru blakus novados, un papildinātu jau esošo atpūtas piedāvājuma klāstu tiem, kam patīk būt kustībā. No mūsu puses tehnisko informāciju sniedz Santa Paegle, kura ir uzņēmusies maršruta apsekojumu izpēti un profesionālu informācijas nodošanu par veiksmīga maršruta izveidi Beverīnas novadā. Tāpat aktīvi norisinās Mežtakas izveide, kas paredzēta kājāmgājējiem. Takas kopgarums, kas vīsies cauri visam Beverīnas novadam ir teju 30 km. Daļa takas posma ies jau pa zināmu maršrutu gar Abula upi.

Ne mazāk svarīga ir Abula taka, kas arī nākamajā gadā tiks apsekota un uzturēta kārtībā, lai pa to varētu ērti pārvietoties. Takas posmā līdz Valmierai vietām tiks izveidota infrastruktūra, lai nesteidzīgiem atpūtniekiem būtu kur piesēst, bet steidzīgiem visas sezonas garumā, laikā, kad ārā kļūst mitrs un slidens būtu kur pieturēties, lai pārvietošanās būtu droša. Cilvēki ir atzinuši, ka Abula taka ir pievilcīga, lai dotos pastaigās pa to. Nereti šo taku izmanto tieši ģimenes, kā arī sportisti un ikviens aktīva dzīvesveida piekritējs, kas dodas skriet, nūjot vai vienkārši baudīt dabu. Uzskatu, ka taka ir pievilcīga un tai ir perspektīvas, kā tūrisma, tā dabas objektam. Atliek strādāt un taku apaudzēt ar idejām, lai tā ir baudāma gan vietējiem, gan iebraucējiem.

Arī vides objekts-laipa pār Abula upi ir izpelnījusies atzinību un tiek novērtēta, jo sniedz ērtu pārvietošanos. Laipu ikdienā izmanto vietējie, kā ātru pārvietošanās ceļu arī līdz Valmierai, kā arī Valmieras iedzīvotāji un tūristi novērtē dabas un aktīvās atpūtas iespējas, laipu iekļaujot sava maršruta plānos, kā pārvietošanās objektu vietējās vides izzināšanai. Laipa izmantošanai atgriezīsies pavasarī.

Pavasarī turpinās pabeigšanas darbi projektam “Abula laivu piestātne”, Brenguļos pie Abula upes. Projekta darbi tika aizsākti pagājušā gada vasarā, daudz padarīts, daudz vēl priekšā. Arī laivu piestātnes krastam un taciņai līdz avotiņam būs papildinoši elementi, lai šo vietu padarītu simpātisku pastaigu baudīšanai gan ģimenēm, gan draugu lokā. Abula upe šajā vietā ir jo īpaši skaista, neatkarīgi no sezonas, katrā gadalaikā Abuls parāda sevi no jauna un tas neapnīk.

Tūrisma piedāvājumu un infrastruktūras izveidei ir vērojama pozitīva tendence, vietējās lauku izaugsmes un attīstības nodrošināšanai lauku un piepilsētu apvidos. Kā arī vietējās vizītkartes nodrošināšana un veidošana ar sakoptu vidi un iespējamiem infrastruktūras elementiem, nodrošina lauku kultūru un piedāvājuma daudzveidību dzīvu.

Prieks par vietējiem cilvēkiem, kam ir idejas, un kuras var realizēt kopējas sabiedrības labā, lai savu vidi papildinātu ar jaunām lietām!

Fotogrāfijas no pašvaldības 2019.gada fotoarhīva

Informāciju sagatavoja:

Kultūras centra vadītāja Agija Roķe