Maršruta “Mežtaka” posms vijas caur Beverīnas novadu

Meztaka marsruts BekuruDizozols

Vidzemes plānošanas reģions šogad, kopā ar 9 partneriem no Latvijas un Igaunijas, uzsāk veidot jaunu garās distances pārgājienu maršrutu “Mežtaka”. Aptuveni 1070 kilometru garumā tā vīsies no Rīgas caur Gaujas Nacionālajam parku, Ziemeļgauju un Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidum, tālāk Igaunijas teritorijā cauri Setu zemei, gar Peipusa ezeru un Ziemeļigaunijas jūras krastu, līdz Tallinai. Aptuveni 30 kilometrus garš posms ved pa Beverīnas novadu.

Līdzīga starptautiska taka ar nosaukumu “Jūrtaka”, tika izveidota 2017. gadā no Lietuvas robežas, gar jūras krastu, līdz Tallinai, kuras garums ir 1200 km. Lielais apmeklējumu skaits mudināja sākt darbu pie jauna tūrisma ceļa izveides, tādēļ top nākamais projekts – “Mežtaka”.

Juris Smaļinskis, eksperts no profesionālas lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs”, kopā ar entuziastiem un novadu pārstāvjiem ir jau uzsācis apsekošanas ekspedīcijas, kuru laikā tiek precizēts un nosprausts galīgais takas maršruts. Princips takas veidošanai ir vienkāršs – taka sadalīta aptuveni 20-27 km garos posmos, kur katrs posms sākas un beidzas tuvumā nakšņošanas un publiskā transporta vietām. Protams, ir vēl daudzi citi kritēriji, bet takas gājējiem šie ir vieni no svarīgākajiem.

Kaut arī apsekošanas pārgājieni sākās jau  2019.gada jūlija sākumā, tie turpināsies līdz pat septembra beigām, Beverīnas novada posms, kas ir 32 km garš, tika noiets jau 11.jūlijā. Juris Smaļinskis, būdams apsekošanas ekspedīciju vadītājs, ir arī labs dabas pazinējs. Uzzinājām par vairākām Sarkanajā grāmatā iekļautajām kukaiņu un augu sugām, kas dzīvo mūsu apkārtnē, savukārt Santa Paegle mācēja pastāstīt par vēstures objektiem, kuriem gājām garām apsekojuma laikā.

Plašāka informācija: https://www.celotajs.lv/g/www/news/2019/Meztaka_kas_jazina_gajejiem.pdf

Neklātienē sekot līdzi ekspedīcijas gaitai var šeit: https://www.facebook.com/meztaka/

Teksts un foto (Bekuru dižozols): Tūrisma speciāliste Ilze Dauvarte