Koncerts “Ērģeļu spēle un Dziesmu svētku tradīcija” Trikātas Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskā baznīcā

Trikatas koris 1938 Riga

Svētdienā, 2018. gada 15. jūlijā, Trikātas Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskā baznīcā norisinājās koncerts “Ērģeļu spēle un Dziesmu svētku tradīcija”. Tajā piedalījās Rīgas Doma ērģelniece un Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas ērģeļu klases profesore Larisa Bulava, jauktais koris “Trikāta” (diriģents Ēriks Derums) un jauktais koris “Rītu puse” (diriģents Imants Točs). Koncertā koris izdziedāja tautā pazīstamas dziesmas kā, piemēram, J. Vītola un Ausekļa “Gaismas pili”, M. Brauna un Raiņa “Saule, Pērkons, Daugava” un R. Tigula, R. Bugavičutes-Pēces “Lec, saulīte”.

Gadu laika koris ir attīstījies, bet vēsture vienmēr paliek nemainīga – šogad apritēja 152 gadi kopš Trikātas kora pirmsākumiem. Trikātas dziedāšanas biedrība dibināta 1865.gada 24.aprīlī, ap kuru tolaik pulcējās skolotāji un draudzes gaišākie dēli. Reinis Kaudzīte savās atmiņās rakstījis, ka Vidzemes pusē bijuši divi vadošie kori – Vecpiebalgas koris un Trikātas Dziedāšanas biedrības koris.

Jau pāris gadus vēlāk Trikātas Dziedāšanas biedrība sāk rīkot labdarības koncertus. Kā pirmo var minēt koncertu “Piņņu zemes” bada cietējiem. Vēlāk arī vētrā cietušajiem, par to Enzeliņš raksta: “Atskats Trikātas novada senatnē” šādi: “Kad 1872.gada 10.maija briesmīgā viesuļu auka bija veikusi savu šausmīgo posta darbu, satriecot daudz mājas, aplaužot veselus mežus, tad Trikātas dziedāšanas biedrība, piedaloties Valmieras “Dziesmu rotai”, tā paša gada Jāņa dienā Trikātā rīko laicīgu koncertu – viesulī cietušajiem par labu.”

Pēc gada pirmo reizi Trikātas draudzē un plašākā apgabalā Vecbrenguļu vecā kungu ērbērģī spēlē teātri, izrādot lugu “Kāds brīdis kantorī” un “Lakstīgala un brāļa meita”. Izrīkotāja atkal ir Dziedāšanas biedrība, un naudas līdzekļi nolemti tās tiko dibinātai bibliotēkai. Tas visā novadā ir liels, plaši un ilgi pārrunāts notikums. Tam pašam mērķim un tai pašā vietā, pāris mēnešus vēlāk, piedaloties Vecpiebalgas jauktajam korim, tiek rīkots laicīgs koncerts un izrāde, izrādot opereti “Mucenieks un muceniece”. Izrīkojumā, trikātiešu mīļi uzņemts, kā viesies, piedalās arī Kronvaldu Atis.

Ir pienācis 1873.gada jūnijs un Trikātas vīru koris 22 dziedātāju sastāvā dodas uz Rīgu. Jau I Vispārējos latviešu Dziedāšanas svētku laikā notika koru dziedāšanas karošana. Grāmatā “Kroņu pinējs” par Jāni Cimzi Jānis Erenštreits raksta: “Pieci jauktie kori un desmit vīru kori nenobijās un nu bija gatavi pierādīt savu dziedātprasmi atsevišķi. Līdzjutēju skaits 29.jūnija pēcpusdienā Ķeizardārzā bija vairāki tūkstoši. [..] No divām brīvas izvēles dziesmām nācās izvērtēt katra kora sniegumu. Liels labums bija tas, ka visi kori atradās te, vienuviet, tā kļūdami par šīs pārbaudes lieciniekiem. Kopīgos mēģinājumos un koncertos, līdzās stāvēdami, koristi cits citu bija tuvāk iepazinuši. Kautrā savstarpējā uzmundrināšana un līdzjušana nāca par labu, jo, dziedot atsevišķi, skanējums padevās daudz pieticīgāks. Klausītāju lielākos aplausus izpelnījās Vecpiebalgas un Trikātas kori, par to viņiem nācās nodziedot vēl trešo dziesmu. Šķiet komisijas lēmumu tas neietekmēja”. Trikātas vīri ieguva 4.vietu, balvā saņemdami karoga lentu un sudraba sprādzi.

Trikātas koris ir piedalījies visos Dziesmu svētkos līdz otrajam pasaules karam- I, III un IX koru karos saņemot godalgas, – jau minēto karoga lenti un sudraba sprādzi, tad karoga kātu un IX Dziesmu svētkos kā trešās vietas ieguvēji, apzeltītu sudraba kausu.

No 1905. Līdz 1910.gadam Trikātas kori vadīja Trikātas draudzes skolas skolotājs, vēlāk pazīstamais latviešu komponists Jēkabs Graubiņš. Tolaik un vēlāk koris aktīvi piedalījās teātra izrādēs un dažādos sarīkojumos. Jēkaba Graubiņa vadībā Trikātas Viesīgās biedrības jauktais koris (26 dalībnieki) piedalījās arī V Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos, kas notika 1910.gadā, Rīgā.

VII Dziesmu svētkos (1931.gadā) no Trikātas piedarījās divi kori – Trikātas pagasta aizsargu nodaļas koris (dibināts 1928.gadā), diriģents skolotājs Eduards Brants un Latvju Jaunatnes savienības Trikātas organizācijas jauktais koris (dibināts 1917.gadā) diriģents Jānis Āre.

Kaut arī jau 1871.gada 29.augustā, kā vēsta vēstures materiāli, Trikātā notiek pirmie Dziedāšanas svētki, ko rīko Trikātas un Vecpiebalgas dziedāšanas biedrības, tad citas liecības no laikrakstiem vēsta, ka I novada dziesmu svētki Trikātā notiek 1924.gada 6.jūlijā. Šajos svētkos piedalījās 6 kori – 3 no Trikātas, 3 no Valmieras Strenčiem un Mārsnēniem.

Otrajos novada Dziesmu svētkos, 1931.gada 26.jūnijā, pilskalnā piedalījās 20 kori ar 600 dziedātājiem, bet trešajos 1938.gada 3.jūlijā jau piedalās 23 kori ar aptuveni 800 dziedātājiem no visas Vidzemes. Telegrāfisku apsveikumu no prezidenta Kārļa Ulmaņa esot atsūtījis mūsu novadnieks – Latvijas kara ministrs ģenerālis Jānis Balodis.

Otrais pasaules karš pārtrauca kora darbību. Pēc kara pakāpeniski kolektīvs atjaunojās un piedalījās pirmajos lielākajos dziedāšanas svētkos Smiltenē (1948.gadā).

Pēc kara, cauri visiem padomju gadiem, līdz pat šai dienai Trikātas koris ir piedalījies visos Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos, Rīgā.

2003.gadā kora vecākā Aina Sēne stāsta: “Korī sāku dziedāt pirms 40 gadiem, t.i. 1963.gadā. Kori vadīja Jēkabs Mīļais. Varu piebilst, ka katram diriģentam ir savs stils. Toreiz kora dalībniekus pirms katra mēģinājuma atveda ar kravas mašīnu, uz kuras bija koka būda. Korī ir jauki – esi izdziedājies, garīgi uzlādējies.”

     1973.gadā toreizējā kora diriģente Ārija Tomiņa izveidoja arī vīru vokālo ansambli. Patreizējais kora diriģents ir Ēriks Derums.

Trikātas koris ir izgājis cauri gadu simtiem, astoņsimtajiem, deviņsimtajiem un tagad jau aizdziedājies līdz divitūkstošajiem. Mēs, kopā ar Lielvārdes kori “Lāčplēsis”, esam senākie kori valstī.

Dziedāsim! Dzīvosim! Dziedot dzīvosim!

Fotogrāfijas no koncerta Trikātas baznīcā - http://ieej.lv/qdBbM 

Audio ieraksts - http://ieej.lv/q4zG8

Fotogrāfiju un tekstu no Trikātas pagasta novadpētniecības materiāliem sagatavoja:

Trikātas amatierteāts “TATs” režisore un jauktā kora “Trikāta” dalībniece

Ilze Dauvarte