Uz Deju svētkiem jaunos tautas tērpos!

ABULS jauniterpi DzSv 1jul2018 Riga

XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos Beverīnas novada deju kopa „Abuls” ieradīsies jaunos Vidzemes novada tautastērpos. 2017.gadā biedrība „Abulieši” piedalījās biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā LEADER projektu konkursā ar projekta pieteikumu „Vidzemes tautas tērpi deju kopai “Abuls” – dāvana Latvijas simtgadei”, kas ar 03.08.2018. LAD lēmumu Nr. 17-09-AL12-A019.2203-000008 tika apstiprināts.

Projekta ietvaros tika iegādāti 12 Vidzemes novada vīru un sievu tautastērpu komplekti un 12 Vidzemes krekla saktas sievām. Sievu brunčiem tika izvēlēti Trikātas raksti.

Kopējās projekta izmaksas ir 7565.14 EUR, no kuriem ELFLA finansējums 6792.30 EUR un Beverīnas novada pašvaldības līdzfinansējums 772.84 EUR apmērā.

 

Fotogrāfija no VPDK "Abuls" 2018.gada jūlija fotoarhīva

Informāciju sagatavoja: Projekta vadītājs Mārtiņš Voitčonoks

 

Prezentācija1 001