Trikātas baznīcā notika “Baznīcu nakts”

P6022439

2. jūnijā visā Latvijā vairāk nekā 180 baznīcas vēra savas durvis Baznīcu naktij. Līdzīgi kā Muzeju naktī muzejus, šajā pasākumā varēja iepazīt baznīcu no netradicionāla skatu punkta – baznīcas tika atvērtas pirms sešiem vakarā un līdz pat pusnaktij. Piedāvājumā bija visdažādākās programmas – no klasiskās un garīgās mūzikas koncertiem līdz darbnīcām, dejām un citām aktivitātēm.

Arī Trikātas baznīca savu Baznīcu nakti sāka ar zvanu skaņām, kam sekoja novada iedzīvotāju sagatavots koncerts, kurā muzicēja duets - pianiste Liene Circene-Ziemele un Māris Ziemelis, un ar dziesmām uzstājās dziedošā Avišānu ģimene ar draugiem no Smiltenes adventistu draudzes. Labā akustika priekšnesumu darīja patiešām brīnišķīgu un klausītāji pieprasīja papildinājumus.

Pēc koncerta klātesošos uzrunāja mācītājs Edijs Kalekaurs, savā runā pievēršoties sajūtām, kas cilvēkus pārņem pirmo reizi ienākot baznīcā. Mācītāja uzrunai sekoja novadpētnieces Ingas Boškinas stāstījums par baznīcas vēsturi, ekskursija uz kapenēm un meklēšanas spēle pa baznīcu, kā arī sildīšanās ar tēju un cienāšanās ar pīrādziņiem. Pēc tam visi devās uz Mācītājmuižu, kur notika mūzikas instrumentu izgatavošanas darbnīcu, ko vadīja Kristīne Ķīvīte. Izgatavotie instrumenti nekavējoties tika likti lietā, veidojot orķestri un fonogrammas pavadījumā izspēlējot dažādus skaņdarbus.

Muzicēšanas troksnim norimstot, daļa apmeklētāju devās mājās, bet daļa palika, lai piedalītos vakara noslēguma daļā – Tezē lūgšanās un slavēšanā, kas ilga gandrīz līdz pusnaktij.

Trikātas evanģēliski luteriskā draudze saka paldies visiem brīvprātīgajiem palīgiem un mūziķiem, kā arī Beverīnas novada pašvaldībai par atbalstu pasākuma īstenošanā!

Vairāk fotogrāfijas no "Baznīcu nakts": http://ej.uz/e88z

Draudzes priekšnieks Aivars Fūrmanis