Energoefektivitāte daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām

Informācija drīzumā tiks sagatavota!

 Pieņemšanas datums  Spēkā stāšanās datums Nr.   Nosaukums  Aktuālā redakcija
 30.06.2016.  03.08.2016.  4/2016  Par Beverīnas novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

03.08.2016.

Paskaidrojuma raksts