LEADER pieejas īstenošana 2014.-2020.gada plānošanas periodā

Ziemelgauja

2014.-2020.gada plānošanas periodā sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai.

Beverīnas novada teritorijā šo lauku atbalsta pasākumu varēja saņemt caur biedrību “Lauku partnerība Ziemeļgauja”. Šajā ES struktūrfondu plānošanas periodā tika izsludinātas 6 projektu pieteikumu iesniegšanas kārtas, no kurām pēdējā kārta noslēdzās šogad 9.decembrī, kurā iesniegt projektu pieteikumus bija iespējams tikai rīcībā "Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū". Tā kā šī bija pēdējā kārta un pieejamais finansējums neliels, tad iesniegti tika 15 projekti par  136 730,23 EUR, kas ir divas reizes vairāk nekā 6. kārtā pieejamais finansējums. Mūsu novadā iesniegti trīs projekti – viens Trikātas pagastā, divi Kauguru pagastā.

Pavisam vietējās rīcības grupas teritorijā (VRG), kas aptver 6 novadus, piecās iesniegumu pieteikšanas kārtās LEADER programmās iesniegts 261 projekts, no kuriem apstiprināti, realizēti vai patreiz realizējas 133, atsaukti 8 un pārtrauktas saistības 11 projektiem. Kopā LEADER programmā apgūti gandrīz 1,7 miljoni euro.

Beverīnas novadā periodā kopā iesniegti 57 projekti, no kuriem apstiprināts 31 projekts:

Pagasts

Iesniegti projekti

Apstiprināti projekti

Brenguļu pagasts

11

7

Kauguru pagasts

31

17

Trikātas pagasts

15

7

No novada teritorijā apstiprinātajiem projektiem 18 ir uzņēmējdarbības attīstības veicināšanas projekti, kas sastāda 58%. Pārējie 13 projekti ir sabiedriskā labuma projekti, kurus realizējušas biedrības un novada pašvaldība, lai dažādotu brīvā laika pavadīšanas iespējas, uzlabotu apkārtējo vidi un veicinātu kultūras mantojuma saglabāšanu.

Populārākās nozares uzņēmējdarbības projektiem VRG teritorijā ir:

  1. Tūrisms – viesu namu telpu ierīkošana un rekonstrukcija, virtuves ierīkošana, teritorijas labiekārtošana;
  2. Mežistrāde un kokapstrāde – pamatlīdzekļu iegāde: meža izvešanas tehnika, kokapstrādes iekārtas, malkas skaldītāji (7 projekti);
  3. Atpūta un izklaide – mobilās pirtis un SPA telpas, lāzertaga spēles laukums;
  4. Pārtikas ražošana – iekārtu iegāde (produkti: šokolāde, sidrs, smiltsērkšķu produkcija, ābolu sula, konditorijas izstrādājumi).

Aktīvākie uzņēmēji, kuri realizējuši vairākus projektus šajā plānošanas periodā, ir SIA “Bergervilla” Valkas novadā Vijciema pagastā – 3 projekti (uzņēmuma īpašniece ir mūsu novada iedzīvotāja), no 7 uzņēmējiem, kuri realizējuši katrs pa diviem projektiem, 2 uzņēmumi atrodas  mūsu novadā (SIA “Roksalana” Kauguru pagastā un “Lāzertags” Brenguļu pagastā).

Šajā periodā ir realizēti starptautiskās sadarbības projekti, no kuriem projektā  “Teritorijas zīmološana lauku attīstībai” piedalījusies arī Beverīnas novada pašvaldība, izstrādājot Zīmolvedības un vizuālās identitātes stratēģiju un savu novada zīmolu.

2021.gadā sāksies jaunais ES struktūrfondu septiņu gadu plānošanas periods 2021.- 2026.gada. Kaut arī vēl nav zināmi atbalsta pasākumi, tomēr LEADER pieejas īstenošana ir uzņēmējiem, biedrībām un pašvaldībām visizdevīgākā programma, jo atbalsta intensitāte ir 70% uzņēmējdarbībai un 90% sabiedriskā labuma projektiem. Visticamāk programmas atvērsies ne ātrāk kā 2022. vai 2023.gadā, taču projektu idejas jau varam apsvērt.

Lai dzimst jaunas idejas un veiksme pavada tās pārvēršot reālos darbos un lietās!

Pašvaldības pārstāve biedrībā “Lauku partnerība Ziemeļgauja”

Cilda Purgale