Display # 
Virsraksts: Publicēšanas datums
Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina 6. kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu 06 11 20
Darbnīca “Meža nekoksnes produktu vākšana un saimniekošana aizsargājamās teritorijās” 17 09 20
Pieteikšanās MT apmācībām un 1000 eiro ideju īstenošanai 16 09 20
2020. gada projektu konkurss “Sev, tev, novadam” ir izsludināts 15 09 20
Darbnīca “Praktiskā sēņu iepazīšana mežā” 10 09 20
Atbalsts starpkultūru dialoga idejām – līdz pat 1000 eiro! 04 09 20
NVA aicina pieteikt brīvprātīgos godināšanai “Gada brīvprātīgais 2020” 26 08 20
VNF nodrošina bezmaksas konsultācijas grāmatvedības jautājumos NVO 29 07 20
Latvijai panāktais ES atbalsts ir labs sākums nākamā plānošanas perioda veidošanai 22 07 20
Vidzemes NVO – iespēja gūt atbalstu līdz 105 tūkstošiem AIF konkursos 10 07 20
Biedrības “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” mazo projektu konkurss 2020 25 06 20
VNF atbalsts topošajiem izcilniekiem motosportā un airēšanā 20 05 20
VNF aicina Vidzemes reģiona NVO ieteikt tēmas aktuālām apmācībām un semināriem 20 05 20
Pieejams atbalsts darba devējiem darba aizsardzības uzlabošanā 13 05 20
Aktīvo iedzīvotāju fonds sāk darbību Latvijas pilsoniskās sabiedrības labā 07 05 20
VNF līdzdarbojas Aktīvo iedzīvotāju fonda administrēšanā 24 04 20
Vidzemē uzsākts pētījums par jaunu transporta pakalpojumu ieviešanu pašvaldībās 25 03 20
Ārkārtas situācijas dēļ LAD izvērtēs izmaiņas projektu īstenošanā 19 03 20
Projektu pieteikumu pieņemšana “Vidzemes kultūras programmā 2020” turpinās 19 03 20
Trešais Ziedotāju aplis Valmierā - 4700 eiro. Aicinām turpināt atbalstīt! 17 02 20