Projekta ietvaros izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi un apsaimniekošanas plāns

zivjufonda proj 2018nov29 foto ml ZIVJU FONDS logo

Beverīnas novada pašvaldība piedalījās konkursā par valsts atbalsta saņemšanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem ar projektu “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Beverīnas novada Trikātas un Mācītājmuižas ezeriem un apsaimniekošanas plāna izstrāde Beverīnas novada teritorijā ietilpstošajam Abuls upes posmam” un saņēma finansējumu izpētes veikšanai un minēto dokumentu izstrādei

Ieguldījums novada zivju resursu aizsardzībai

ZIVJU FONDS logo

Beverīnas novada pašvaldība šogad, tāpat kā pērn, piedalījās konkursā par valsts atbalsta saņemšanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem ar projektuZivju resursu aizsardzība Trikātas ezerā, Baznīcas ezerā, Pannas ezerā, Dutkas ezerā un Abuls upē”. Arī šogad tika saņemts finansējums aprīkojuma iegādei, kas palīdzētu nodrošināt efektīvu pašvaldības ūdenstilpju uzraudzību.

Jo gribam dzīvot tīrā un skaistā vidē

zivju resursu B logo

Trikātas ezers jau izsenis zināms kā Trikātas pagasta un mūsdienās arī visa novada “problēmbērns”, “mirušais ezers”, kam par iemeslu senāku laiku bezatbildīga saimniekošana un nolaidīga attieksme pret apkārtējo vidi.