"Kendama vieno", Kauguru k/n

Kendama vieno 9jun2019 KauguruKN