Zivīm Beverīnas novada ūdeņos drošāka dzīve

ZIVJU FONDS logo

Beverīnas novada pašvaldība šogad piedalījās konkursā par valsts atbalsta saņemšanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem ar projektu “Zivju resursu aizsardzība Trikātas ezerā, Baznīcas ezerā, Pannas ezerā, Dutkas ezerā un Abulas upē”. Projekta ietvaros par gandrīz 10 000 EUR iegādāts aprīkojums ūdenstilpju uzraudzības efektivitātes paaugstināšanai.

 

Zivju resursu aizsardzību un uzraudzību mūsu novadā saskaņā ar pašvaldības deleģējumu īsteno biedrība “Beverīnas ūdeņi”. Projektā iegādātais inventārs – laiva ar motoru, kā arī airu laiva, treileris laivu pārvadāšanai, un novērošanas kameras ievērojami paaugstinās biedrības kapacitāti, ļaujot savlaicīgi reaģēt nelikumīgu darbību konstatēšanas gadījumos, operatīvi piekļūt nelikumīgo darbību veicējiem vai to atstātajiem zvejas rīkiem (piemēram, tīkliem), kā arī veikt upes un ezera gultnes pārbaudes. Ar iegādāto termokameru veikti trīs nakts reidi. Pagaidām gan neviens maluzvejnieks vēl nav pieķerts.

Tāpat arī iegādātās laivas iespējams izmantot projekta pieteikumā minētajai vides labiekārtošanai. Jau šogad laivas izmantotas upes attīrīšanai no kritušajiem kokiem. Ūdenstilpju attīrīšanai no piesārņojuma ir būtiska nozīme gan zivju resursu palielināšanā, kas piesaistītu makšķerniekus, gan ūdens tūrisma veicināšanā.

Projekts īstenots ar Zivju fonda atbalstu.

Projekta vadītāja Linda Krūmiņa

LAD