FOTO: AMANDA PAEGLE

Piedzīvo riteņošanas prieku!

Piedzivojumu parsk foto

Beverīnas novada pašvaldība

PIEDZĪVOJUMU TRASES IZBŪVE MŪRMUIŽĀ, BEVERĪNAS NOVADĀ

Nr. 19-09-AL12-A019.2202-000004

Lai nodrošinātu novada iedzīvotājiem kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas infrastruktūru, kas veicina veselīgu dzīvesveidu un fiziskas aktivitātes svaigā gaisā, un būtu saistoša arī jaunākajai paaudzei, Beverīnas novada pašvaldība ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros piešķirto atbalstu izbūvējusi “piedzīvojumu trasi”, kas ietver velobraukšanas iemaņu uzlabošanai un apgūšanai īpaši konstruētus un izbūvētus elementus pašiem mazākajiem riteņbraucējiem.

Līdz ar šīs trases izbūvi mūrmuižnieku lietošanā nodots viss Piedzīvojumu veloparks, kas ietver iepriekšējā gadā izbūvēto asfalta velotrasi un piedzīvojumu trasi. Būvdarbus veica SIA “We Build Parks”, kas specializējusies tieši šāda veida veloparku izveidē.

Projekta īstenotājiem ir patiess prieks vērot, ka trases tiek regulāri un intensīvi lietotas gan siltos, gan visnotaļ rudenīgos laika apstākļos.

Fotogrāfija no Beverīnas novada pašvaldības 2019.gada oktobra fotoarhīva

Informāciju sagatavoja: Projekta vadītāja Linda Krūmiņa

piedz parks logo ansamblis

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.