FOTO: AMANDA PAEGLE

2019. gada konkursa “Veidojam vidi ap mums Beverīnas novadā” rezultāti

novada logo

Kā jau katru gadu, arī šogad mūsu novadā bija aktīvi un darbīgi iedzīvotāji, kas savu ideju īstenošanai pieteicās atbalstam konkursā “Veidojam vidi ap mums Beverīnas novadā”. Arī šogad čaklākie īstenotāji bijuši Trikātas pagasta iedzīvotāji, īstenojot četrus no pavisam deviņiem apstiprinātajiem projektu pieteikumiem. Trīs projektu idejas īstenotas Brenguļu pagastā un divas - Kauguru pagastā.

9.decembrī Trikātas saieta namā “Depo” notika konkursa noslēguma pasākums, kurā projektu īstenotāji prezentēja projektos sasniegtos rezultātus konkursa komisijas un novada domes pārstāvjiem, saņēma pateicības rakstus un nelielas balviņas - šokolādes našķus.

Cik dažādi bija paši projekti, tik dažādas bija arī to prezentācijas. Vērojot fotogrāfijas un noklausoties projekta īstenotāju stāstījumu, klātesošie varēja iepazīties ar infrastruktūras uzlabošanas projektiem – mājas pamatu un skursteņu atjaunošanu “Nākotnes” mājām Kauguros, bruģēta laukuma izbūvi pie Trikātas medniekmājas, apkures sistēmas uzlabošanu Brenguļu medniekmājā, koka kāpņu izbūvi pie Trikātas pamatskolas, ko paveica skolotājs Guntars Purgalis ar savas klases skolēniem, un Trikātas pamatskolas pirmsskolas grupiņas vecāku izveidotajiem sajūtu attīstības celiņiem skolas parkā un sporta hallē. Te arī jāpiemin Jaunvāles pamatskolas iedzīvotāju veiktā iebraucamā ceļa seguma atjaunošana un “Līču” iedzīvotāju izbūvētais pludmales volejbola laukums.

Savukārt Brenguļu sākumskolas pirmsskolas grupiņu vecāku pārstāvji un Trikātas pamatskolas iniciatīvas grupa “LEGO entuziasti” projekta rezultātus nodemonstrēja praksē.

Brenguļu pirmsskolas grupiņas vajadzībām projekta ietvaros tika izgatavoti 19 attīstošo spēļu komplekti atbilstoši Montesori metodikai un pasākumā tika prezentēti daži bērnu visiecienītākie komplektiņi.

Tikmēr grupas “LEGO entuziasti” puiši no Trikātas pamatskolas 1. klases ar skolotājas Ivetas Brences atbalstu un padomu uzbūvēja, ieprogrammēja un pasākuma dalībniekiem nodemonstrēja LEGO robotu darbošanos, kas izraisīja nedalītu klātesošo interesi. Projekta ietvaros tika iegādāti LEGO robotikas komplekti un organizēta “LEGO diena”, un tagad skolā katru nedēļu notiek robotikas nodarbība sākumskolas skolēniem.

Tāpat kā citos gados, arī šogad konkursa komisijas uzdevums bija izvēlēties vienu interesantāko projektu, kuru virzīt vērtēšanai reģionālajā līmenī, jo konkurss “Veidojam vidi ap mums Beverīnas novadā” notiek atbilstoši iniciatīvas “Sabiedrība ar dvēseli” vadlīnijām, kā arī Beverīnas novada pašvaldība ir apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” dalībniece. Komisija lēma, ka 2019. gadā vērtēšanai Vidzemes mērogā izvirzāms Trikātas pamatskolas pirmsskolas vecāku grupas “Vecāki un pedagogi bērniem” projekts “Sajūtu attīstības objekti” (vadītāja Imanta Zaļkalne).

Pēc izvērtēšanas reģiona līmenī, trīs projekti tiek virzīti vērtēšanai nacionālajā līmenī, kā arī vēl trīs projekti tiek virzīti veicināšanas balvu saņemšanai. “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” nacionālais gada noslēguma pasākums tradicionāli notiek nākamā gada martā. Ar prieku atgādinu, ka mūsu novada projekti četrus gadus pēc kārtas ir ieguvuši dažādas godalgotas vietas šī konkursa nacionālajā līmenī.

Informāciju sagatavoja:

Konkursa sekretāre Linda Krūmiņa