FOTO: AMANDA PAEGLE

Papildinājums velotrasei

6Skills park riding FotorBeverīnas novada pašvaldība

PIEDZĪVOJUMU TRASES IZBŪVE MŪRMUIŽĀ, BEVERĪNAS NOVADĀ

Nr. 19-09-AL12-A019.2202-000004

2018.gada nogalē Beverīnas novada pašvaldība ELFLA LEADER programmas ietvaros rīkotajā projektu konkursā saņēma atbalstu īpaši veidotas asfalta velotrases izbūvei. Būvdarbus veica SIA “We Build Parks”, kas specializējusies šādu veloparku izveidē. Šīs vasaras laikā trase sevi visnotaļ attaisnojusi, jo dažāda vecuma braukt gribētāju netrūkst.

Šoruden ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros piešķirto atbalstu plānots īstenot būvprojekta otro kārtu – blakus velotrasei izbūvēt “piedzīvojumu trasi”. Piedzīvojumu trase sastāv no dažāda augstuma un slīpuma koka “tiltiņiem”, jeb elementiem, kur savas braukšanas prasmes varēs trenēt un apgūt paši mazākie riteņbraucēji, kuriem lielā velotrase varbūt vēl par sarežģītu.

Darbu veicēji sola ar trases izbūvi īpaši nekavēties, tādēļ varam cerēt, ka jaunie riteņotāji savas braukšanas iemaņas varēs uzlabot jau šoruden.

Fotogrāfija ir paredzēta informatīviem nolūkiem, autors: "Velosolutions"

Informāciju sagatavoja: Projekta vadītāja Linda Krūmiņa

logo ansamblis

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.