Nepadodies, “Pumpurs” palīdzēs!

Pumpurs logo

Nevēlēšanās mācīties, mācību pārtraukšana ir pietiekami aktuāla problēma dažādos vecumposmos, jau pat 5. klasē. Katram cilvēkbērnam ir savi iemesli, kāpēc nav vēlmes zinību apgūšanu uzskatīt par savu galveno uzdevumu turpmākās dzīves nodrošināšanai.

Lai palīdzētu skolēniem rast izglītošanās motivāciju un mazinātu mācību pārtraukšanas risku, Beverīnas novada Trikātas pamatskola un J. Endzelīna Kauguru pamatskola iesaistījušās ESF projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, jeb “PUMPURS”. Projekta ietvaros abās šajās skolās skolēniem būs iespējams saņemt individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kuros neveicas, kā arī cita veida atbalstu un iedrošinājumu.

Projekta ietvaros arī pedagogiem būs iespēja iesaistīties dažādos profesionālās pilnveides pasākumos.

Abās skolās projekts tiek uzsākts šajā semestrī un turpināsies līdz 2022. gadam.

Vairāk par projektu PUMPURS var uzzināt tīmekļa vietnē www.pumpurs.lv.

Informāciju sagatavoja:

Beverīnas novada pašvaldības projekta koordinatore Linda Krūmiņa

Pumpura rakstam projektulogo