Beverīnas novada vizuālās identitātes izstrādes pētījuma rezultāts


novada logo

Lai kur mēs dzīvotu, mēs ietekmējam un veidojam vidi sev apkārt. Un otrādi – šī vide veido un ietekmē arī mūs. Bet kā mēs redzam šo vietu? Un kā to uztver citi? 28. martā visi interesenti varēja apmeklēt pasākumu, kurā aģentūras “Bounce” pārstāvji prezentēja pētījumu par Beverīnas novada uztveri gan pašu iedzīvotāju, gan novada viesu vidū, kā arī citus pētījuma rezultātus.

Aptauju respondentu sniegtās atbildes ļāvušas izkristalizēt “koda vārdus” – vēsture, lauku dzīvesveids, amatnieki un mājražotāji, kā arī daba, sports un aktīvā atpūta. Novada identitātes kodolu veido uzņēmējdarbība, vēsture un daba. Galvenās asociācijas ar Beverīnas novadu – leģendām apvīts, vēsturisks, dabisks, zaļš, kluss, mierīgs. Tomēr interesanti, ka šeit vietējo iedzīvotāju un viesu vērtējumi nemaz nav tik ļoti līdzīgi. Tāpat arī interesanti rezultāti ir vaicājumiem par novada asociācijām ar dzīvnieku, cilvēku, skaņu.

Pētījumā konstatēti zīmola izveidošanas pamati – vieta, kur dzīvot saskaņā ar dabu; vieta kur strādāt savā ritmā; vieta daudzveidīgai atpūtai laukos. Tas ļauj definēt šādus zīmola pozicionējuma virzienus:

Beverīna ir noslēpumaina vieta ar savu leģendu;

netraucēta dzīve saskaņā ar sevi un dabu.

Katram no šiem virzieniem ir gan savas priekšrocības, gan trūkumi. Apsverot visus par un pret, ņemot vērā Beverīnas novada vērtību salīdzinājumu ar līdzīgiem novadiem Vidzemē, klātesošie vienbalsīgi lēma par prioritāro izvirzīt pirmo virzienu “noslēpumaina vieta ar savu leģendu”. Tagad saskaņā ar šo virzienu tiks izstrādāta zīmola vīzija, koncepcija, tās ieviešanas un īstenošanas kontroles mehānisms, zīmola apraksts, un visbeidzot - vizuālās identitātes pamata koncepts un grafiskā zīme, kā arī tās pielietojums.

Ar pētījuma rezultātu prezentāciju var iepazīties ŠEIT.

 Pētījums veikts ELFLA finansētā projekta “Place Branding for Rural Development”

(Teritorijas zīmološana lauku attīstībai), kuru īsteno biedrība “Abulas lauku partnerība” sadarbībā ar biedrību “Lauku partnerība Ziemeļgauja”, ietvaros.