Brenguļos notiks Beverīnas novada zīmola izveides pētījuma apspriešana

zimola apspriesana 28mar

Pētījums tiek īstenots ELFLA finansētā starptautiskā projekta “Place Branding for Rural Development”  (Teritorijas zīmološana lauku attīstībai) ietvaros. Projektu īsteno biedrība “Abulas lauku partnerība” sadarbībā ar biedrību “Lauku partnerība Ziemeļgauja” un partneriem no Somijas un Zviedrijas.

Projekta ietvaros paredzētas mācības uzņēmējiem un citiem interesentiem par zīmolu lietošanu, mārketingu un komunikāciju, pieredzes apmaiņas vizītes uz Somiju un Zviedriju, kā arī vizuālās identitātes izveide Beverīnas novadam un Smiltenes novadam.

Projekta kopējā summa ir 101 830 EUR. Beverīnas novada zīmola izstrādes, tostarp pētījuma par novadu, izmaksas ir 24 00 EUR.

Zīmols tiek veidots pašreizējā Beverīnas novada teritorijai un būs praktiski pielietojams ilgtermiņā. Zīmola izveidi atzinīgi novērtējuši novada tūrisma nozares uzņēmēji.

Informāciju sagatavoja:

Projektu vadības speciāliste Linda Krūmiņa