Trikātas medniekmājas pārvērtības

medniekmaja medniekmajas projektsBiedrība “Mednieku klubs “Trikāta”” MEDNIEKMĀJAS REMONTS UN ŠAUTUVES IERĪKOŠANA (Nr. 16-09-AL12-A019.2202-000010)

Mednieki Trikātas pagastā allaž bijuši vieni no aktīvākajiem kopienas pārstāvjiem, ar spēcīgām kopā sanākšanas un darbošanās tradīcijām, tāpēc pašiem savas medniekmājas esamība ir būtisks kolektīva veiksmīgas pastāvēšanas priekšnoteikums. 2016. gadā zaudējuši telpas, kuras klubs izmantoja jau kopš “kolhoza laikiem”, kluba biedri par kopīgiem līdzekļiem iegādājās īpašumu Trikātas pagasta “Zariņos”, kurš nu pieder tieši pašai mednieku biedrībai.

Pēdējos gados veidojoties veiksmīgai sadarbībai ar Trikātas pamatskolu dažādu pasākumu ietvaros, daudzi skolēni bija izteikuši vēlmi viesoties medniekmājā un iepazīties ar medību saimniecību un tradīcijām. Diemžēl jauniegūtā māja bija pilnīgi nepiemērota ciemiņu uzņemšanai - caurs jumts, satrupējušas sienas, nefunkcionējoši logi, utt., kuru nomaiņai bija nepieciešami ievērojami līdzekļi, kādus paši kluba biedri nevarēja nodrošināt. Medniekiem bija arī sapnis par kārtīgu šautuvi. Šaušanas prasme taču ir būtiska jebkuram medniekam, un tai nepieciešams regulārs treniņš, bet tuvākās šautuves atrodas gana tālu, tāpēc šautuves izbūve būtu ieguvums ne tikai pašiem, bet arī kaimiņu mednieku klubu biedriem, un veicinātu sadarbību ar tuvākās apkārtnes medniekiem.

Tāpēc tika pieņemts lēmums piesaistīt papildu finansējumu mājas atjaunošanai un šautuves izbūvei, startējot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu konkursā, kura ietvaros tika saņemts atbalsts projekta “Medniekmājas remonts un šautuves ierīkošana” (projekta Nr.16-09-AL12-A019.2202-000010 īstenošanai). Ar piešķirto ELFLA atbalstu un Beverīnas novada pašvaldības līdzfinansējumu veikti ēkas būtisko konstrukciju atjaunošanas darbi - nomainīts jumta segums, logi un ārdurvis, siltināti pamati un apšūta fasāde, kā arī izbūvēta šautuve ar visiem nepieciešamajiem aizsargvaļņiem un barjerām, un uzstādīts mehānisms šaušanai 35 m distancē pa “skrejošu mežacūku”. Būvniecības darbus veica SIA “Valkas būvnieks”.

Savukārt mednieku kluba biedri saskaņā ar projekta pieteikumā minētajiem tālākās attīstības mērķiem paši ar saviem resursiem veikuši vairākus iekšdarbus - uzmūrēta jauna plīts, izbūvēta “melnā grīda”, kā arī teritorijas labiekārtošanas darbus - piedaloties konkursā “Veidojam vidi ap mums Beverīnas novadā” ar pašvaldības piešķirto atbalstu pagājušā gadā tapusi jauna malkas novietne, bet šogad plānots ierīkot stāvlaukumu automašīnām, lai tuvākiem un tālākiem viesiem būtu iespējams nokļūt līdz šautuvei sausām kājām. 

 sautuve medniekmajas projekts

Informāciju sagatavoja: projekta vadītājs Mārtiņš Voitčonoks

Medniekmaja projekta relize 2018 001

 

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē