Noslēdzies pirmais novada uzņēmējdarbības atbalsta konkurss

BeverinasGerbonis

Pirmajā Beverīnas novada pašvaldības organizētajā uzņēmējdarbības ideju atbalsta konkursā tika saņemti pavisam seši ideju pieteikumi. Izvērtējusi iesniegtos ideju pieteikumus, Konkursa komisija piešķīra atbalstu trīs ideju īstenošanai:

-        Evitai Kaķītei-Brasai projektā “Interneta veikals “GoodForLiving” pārdošanas platformā Etsy.com”,

-        Uldim Žentiņam projektā “Senās lauku sētas mantojuma atjaunošana un saglabāšana”,

-        Zanei Gaiķēnai projektā “Aktīvās atpūtas centrs “Jaungaiķēni””.

Konkursa sekretāre Linda Krūmiņa