Informācija zemes īpašniekiem!

Pašvaldība turpinās remontēt ceļus. Saistībā ar ceļa klātnes uzturēšanas darbiem, ir nepieciešams attīrīt 2 m no ceļa klātnes uz meža vai lauka pusi. Vēlams ir attīrīt no kokiem un krūmiem savus zemes gabalus, izņemot alejas. Tās saglabājam!

Par šiem veicamajiem darbiem, lūdzu, sazināties ar attiecīgā pagasta saimniecības daļas vadītāju:

Ja zemes īpašnieks to nevēlas darīt, tad to veiks pašvaldība!

Beverīnas novada pašvaldība