Par valsts vietējiem autoceļiem novadā.

Latv Valsts ceļi logo

VAS “Latvijas Valsts ceļi” speciālisti ir izskatījuši novada 2016.gada 15.novembra adresēto vēstuli Satiksmes ministrijai par valsts vietējo autoceļu V182 Cempi-Brenguļi-Trikāta-Vijciems posmā km 6.90-15.80 un V196 Valmiera-Brenguļi-Bikseja posmā km 5.60-14.30 grants seguma atputekļošanu.

Minētajiem autoceļiem noteikta “C” uzturēšanas klase. Atbilstoši tai un MK noteikumiem Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” tiek veikti ikdienas uzturēšanas darbi.

Lai tiktu nodrošināta iespēja autotransportam pārvietoties pa šiem autoceļu posmiem, tie tiek regulāri līdzināti, kā arī nepieciešamības gadījumā veic iesēdumu un bedru remontu ar pievestu grants materiālu.

Šos divus autoceļu posmus, kas ir blīvāk apdzīvoti, VAS “Latvijas Valsts ceļi” ir iekļāvuši grants segumu atputekļošanas programmā 2017.gadam, kuru iesniedz apstiprināšanai Satiksmes ministrijai.

Tomēr iedzīvotājiem jārēķinās, ka ne pie katras mājas šī atputekļošana tiks veikta.

Svarīgi būtu iedzīvotājiem aktīvi iesaistīties parakstu vākšanā par cietā seguma nepieciešamību ceļa Cempi-Brenguļi-Trikāta-Vijciems posmā km 6.90-15.80.

         Informējam, ka parakstu vākšana tiks sākta no 2017.gada 2.janvāra!

Informāciju sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Marija Melngārša