Par smagā autotransporta kustības ierobežojumiem pašvaldības īpašumā esošajos ceļos, 2019.gada pavasarī


7tonnas

Lai pavasara šķīdoņa laikā saglabātu pašvaldības īpašumā esošos ceļus, ar 2019.gada 18.martu noteikti smagā autotransporta, ar kopējo masu virs 7 tonnām, kustības ierobežojumi uz Beverīnas novada pašvaldības ceļiem (izņemot zemnieku saimniecību fermu apgādes transportu ar lopbarību un piena izvešanas transportu, saskaņojot to ar pagastu saimniecības daļu vadītājiem).

VAS “Latvijas valsts ceļi” informē par masas ierobežojumiem pavasara šķīdoņa laikā, ka siltā laika ietekmē atsevišķos grants autoceļu posmos ir iestājies šķīdonis un tiek ieviesti autotransporta masas ierobežojumi – tiek liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 10 tonnām.

Šķīdoņa laikā transporta masas ierobežojumi tiek ieviesti un atcelti pēc katra konkrētā ceļa faktiskā stāvokļa un iespējamo bojājumu izvērtēšanas. Aktuālā informācija par ieviestajiem ierobežojumiem ir ievietota VAS “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk - LVC) www.lvceli.lv, kā arī ir pieejama, zvanot uz LVC diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555.

Šķīdonis uz grants ceļiem iestājas pavasarī un rudenī, kā arī mainīgos laika apstākļos, kad uz ceļiem nonāk liels ūdens daudzums. Ceļa pamatnei pārmitrinoties, grants seguma ceļu nestspēja būtiski samazinās. Lai novērstu šo ceļu sabrukumu, uz daudziem valsts vietējiem un dažiem reģionālajiem autoceļiem tiek ieviesti pagaidu satiksmes ierobežojumi kravas autotransportam. Šāda prakse ir vispāratzīta un to īsteno arī citās valstīs ar līdzīgiem klimatiskiem apstākļiem.

Uzlabot grants autoceļu stāvokli, veicot uzturēšanas darbus, ir iespējams tikai tad, kad beigsies lietavas un grants segums apžūs. Pretējā gadījumā smagā uzturēšanas tehnika, uzbraucot uz autoceļa, kas ir zaudējis nestspēju, var vēl vairāk to sabojāt un padarīt neizbraucamu.

Vēršam uzmanību, ka šķīdoņa laikā pārvadātājiem netiek izsniegtas nekādas speciālās atļaujas un ceļu satiksmes noteikumi, tai skaitā ceļa zīmes, ir jāievēro visiem satiksmes dalībniekiem. Atbilstoši normatīvajiem aktiem, masas ierobežojumus var pārkāpt tikai operatīvais transports, sabiedriskais transports, transports, kas pārvadā svaigpienu un kritušos lopus. Ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu kontrolē Valsts policija. LVC aicina Valsts policiju šķīdoņa laikā pievērst pastiprinātu uzmanību masas ierobežojumu ievērošanai uz autoceļiem.

LVC arī aicina pašvaldības informēt to teritorijās strādājošos uzņēmējus par nepieciešamību ievērot šķīdoņa laikā ieviestos masas ierobežojumus, lai netiktu neatgriezeniski sabojāti ceļi, kas nodrošina mobilitāti reģionā. Ja šķīdoņa laikā masas ierobežojumi netiek ievēroti un ceļi tiek sabojāti neatgriezeniski, tie nespēs pildīt savu funkciju arī pēc šķīdoņa beigām. Tāpat aicinām pašvaldības izvietot savās telpās un informācijas kanālos infografikas par satiksmes ierobežojumiem šķīdoņa laikā.

SKIDONIS1 SKIDONIS2 SKIDONIS GRANTS CELI 2019

Informācija sagatavoja: Beverīnas novada pašvaldība