Pārbūvētie ceļu posmi derīgi lietošanai

CeluParbuve gatavi 3sept2018

Beverīnas novada pašvaldība

BEVERĪNAS NOVADA CEĻU POSMU “STANTES-ZĪLES UN ĶIGUĻU CEĻŠ”,

“AMSIŅI-ĶĪŠI” UN “JĒŅU CEĻŠ” PĀRBŪVE Nr.17-09-A00702-000021

Vasarai izskanot veiksmīgi pabeigti arī projektā paredzētie darbi un 2018.gada 30.jūlijā visi ceļu posmi nodoti ekspluatācijā, vēl gan jāsaņem arī pozitīvs Lauku atbalsta dienesta vērtējums par projekta īstenošanu.

Darbus veica SIA “Rubate” un projekts tika īstenots ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros piešķirto atbalstu.

Fotogrāfija no pašvaldības 2018.gada septembra fotoarhīva

Informāciju sagatavoja: Projekta vadītāja Linda Krūmiņa

pasv autoceli foto gatavs sept2018

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.