Par pašvaldības ceļa remontiem

Jenu cels TrikatasPAG 3mai2018

Lai arī ceļu remonta darbus veicam jau vairākus gadus, pieguļošo zemes īpašnieku attieksme ne vienmēr ir tā labākā. Pašvaldībai katrs no grāvja izvestais zemes m3 izmaksā ievērojamu summu un sadārdzina šos darbus divas reizes, tāpēc lietderīgāk to ir izlīdzināt uz vietas. Paredzētais ekspluatācijas laiks izraktam grāvim ir no 15 līdz 20 gadiem. Pa šo laiku smagā tehnika to aizspiedīs un atkal būs jārok no jauna.

Aizsargjoslu likums nosaka, ka pašvaldību autoceļu aizsargjosla ir 30m no ceļu ass, tā ir nepieciešama ceļu remontu pārbūvei. Par ceļu remontu darbiem iedzīvotāji tika brīdināti jau ziemā. Saskaņā ar aizsargjoslu likuma 35. pantu 2.punktu zemes īpašnieks divas nedēļas pirms darbu sākšanas, tātad  likuma prasības pašvaldība ir ievērojusi. Lai ievērotu 3.punkta prasības par to, ka darbi ir jāveic, kad zemi neaizņem lauksaimniecības kultūras, zemes īpašniekiem  darbu veikšanas sezonā būtu jāatstāj neapsēta 3-4 metru plata josla.

Ja zemes īpašnieki stingri grib pieturēties pie kupicām, tad arī pašvaldība var rakt grāvi tranšejas veidā vai izberot aiz tranšejas valnīti, tas laikam nebūtu izdevīgi nevienam.

Tāpēc es gribētu vērsties pie zemes īpašniekiem būt saprotošiem un, ja jums šī grāvju grunts traucē, tad lūdzu organizēt novešanu.

Mūsu pieredze ir sekojoša – normāls ceļš ir ar 6 metru klātni platumā un grāvi abās pusēs (sk. grafisko pielikumu). Šopavasar bija redzams, ja ceļi netiek pienācīgi uzturēti tie ir neizbraucami.  

cela remonti maijs2018 bilde

Informāciju sagatavoja:

Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Māris Zvirbulis