Par smagā autotransporta kustības ierobežojumiem pašvaldības īpašumā esošajos ceļos

Lai pavasara šķīdoņa laikā saglabātu pašvaldības īpašumā esošos ceļus, ar 2018.gada 27.martu noteikti smagā autotransporta, ar kopējo masu virs 7 tonnām, kustības ierobežojumi uz Beverīnas novada pašvaldības ceļiem (izņemot zemnieku saimniecību fermu apgādes transportu ar lopbarību un piena izvešanas transportu, saskaņojot to ar pagastu saimniecības daļu vadītājiem).

Informācija sagatavoja: Beverīnas novada pašvaldība