Uzlabosim infrastruktūru pašvaldībā

foto celuremonts

Šī gada laikā pašvaldība ļoti lielu finansējumu iegulda pašvaldības autoceļu sakārtošanā. Tiek atjaunoti grāvji, zāģēti koki un krūmi, vietām uzvests virskārtas grants segums. Plānotie darbi ir nedaudz ieilguši, veicamajam apjomam nepieciešams ilgāks laiks, nekā bija paredzēts. Veicot šos darbus diemžēl ļoti bieži jāsastopas ar iedzīvotāju neapmierinātību. Tie, protams, ir atsevišķi gadījumi, taču tomēr tādi ir.

Dažkārt šķiet, jo vairāk vēlamies sakārtot pašvaldības infrastruktūru, tostarp pašvaldības grants autoceļus, jo vairāk saskaramies ar dažāda veida pretestību. Tiekam apsūdzēti pašdarbībā, neprasmē, nemākulībā, izsaimniekošanā u.t.t. Neapmierinātība bieži saistīta ar "jaunu" grāvju rakšanu, lai gan patiesībā tiek atjaunoti grāvji, kas gadiem bijuši aizarti, izbraukāti vai citādā veidā zaudējuši savu funkcionalitāti.

Pateicamies iedzīvotājiem, kuri izsaka atzinību un laba vēlējumus par uzsāktiem darbiem. Nu jau acīm skatāmi arī ar ES fonda atbalstu faktiski paveiktie darbi uz pašvaldības ceļiem. Kopumā projekta ietvaros tiks pārbūvēti grants ceļi 7.190 km garumā. Kopā 2017.gada laikā ar pašvaldības finansējumu būs sakārtoti ~16 km pašvaldības autoceļi un, ja laika apstākļi būs darbiem labvēlīgi, turpināsim darbus vēl ~ 7 km garumā. Lūgums zemju īpašniekiem un lauku apstrādātājiem  būt saprotošiem un neizart jaunizveidotos novadgrāvjus, cienīsim viens otra darbu un ieguldījumus.

            Paralēli darbiem uz ceļiem, ir pabeigti dažādi remonta darbi pašvaldības ēkās. PII “Pasaciņa” ir pabeigts 1.stāva gaiteņa remonts un vienas grupiņas guļamtelpas remonts, bet Trikātas pamatskolas pirmsskolas korpusā izremontēta kāpņu telpa un divi gaiteņi. Pirmsskolas izglītības telpu sakārtošana ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu mazo bērnu labsajūtu un sajūtu, ka viņi tiek gaidīti, neskatoties uz to, ka dienas laikā šķirti no vecākiem.

            Pilnībā pabeigti tika uzsāktie remontdarbi Trikātas kultūras namā (nomainīta skatuves grīdas un nokrāsotas sienas, kā arī izremontēta kāpņu telpa un ar to saistītās palīgtelpas doktorāta pusē). Tiek mainīts Mūrmuižas bibliotēkas grīdas segums, kas iepriekš radīja nepatīkamu aromātu. Kauguru ciemā ierakts jauns ūdensvads, lai iedzīvotājiem tiktu piegādāts pēc iespējas labāks ūdens. Tuvākajā laikā arī Cempu ciemā tiks ievilkts ūdensvada posms.

Autoceļam “Cempi-Ķerves” veikta asfalta salaiduma šuves aizpildīšana ar bitumena emulsiju un granīta šķembām, lai novērstu ūdens iekļūšanu zem asfalta seguma.

J.Endzelīna Kauguru pamatskolā ir izremontēta daļa internāta guļamtelpu. Šobrīd notiek remontdarbi pie sporta laukuma tāllēkšanas skrejceliņa un bedres atjaunošanas.

Diemžēl vēl joprojām nav pabeigti darbi pie Trikātas pagasta Ūdriņu ciema ūdensvadu rakšanas darbiem. Dokumentācijas dēļ darbi ir apturēti. Vēl šim ciemam tiek izstrādāts tehniskais projekts elektroenerģijas tīklu ierīkošanai.

Cempu ciema 18 dzīvokļu “Lazdu” mājas apkures ierīkošanai uzsākta iepirkuma procedūra, pēc tās būs zināmas konkrētas izmaksas centrālās apkures ierīkošanai.

Turpinās Trikātas pilsdrupu konservācijas izpētes darbi. Nedaudz iekavējušies Brenguļu pieturas izbūves darbi, taču termiņi netiek kavēti. Ir pienācis termiņš arī “Pagastmājas” projektēšanas darbiem. Šobrīd tiek veikta ekspertīze projektam, jo būs nepieciešami ievērojami ieguldījumi. Pēc ekspertīzes rezultātu saņemšanas dome lems, kad uzsākt vai neuzsākt rekonstrukciju.

Vasarā izsludinājām iedzīvotāju aptauju par dažādiem ierosinājumiem un darbiem turpmākajos gados. Iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par to, kas, viņuprāt, nepieciešams novada attīstībai. Aptaujas anketa būs pieejama novada mājaslapā, bibliotēkās un pie pagastu lietvedēm līdz š.g. 15.oktobrim.

Tāpat arī pašvaldība ir izsludinājusi konkursu par novada karoga izveidi. Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar nolikumu un varbūt izmēģināt savus spēkus. Iedzīvotājiem arī būs iespēja paust savu viedokli par iesniegtajām skicēm novada karogam, tos vērtējot pašvaldības administratīvā centra zālē („Pagastmāja”, Mūrmuiža) no š.g. 6.novembra līdz 4.decembrim.

Aicinām iedzīvotājus pieteikt pretendentus ikgadējiem Beverīnas novada domes apbalvojumiem līdz š.g. 15.oktobrim! Pretendenti jau tradicionāli tiks godināti 18.novembrī Latvijas Valsts proklamēšanas dienas svinīgajā pasākumā, kas šogad notiks Kauguru kultūras namā.    

Aicinu iedzīvotājus būt saprotošiem un iejūtīgākiem vienam pret otru, tikai tā novads var attīstīties!

 

Beverīnas novada pašvaldības izpilddirektore 

Egita Biša