Par novada ceļiem

Sazinoties ar VAS ‘’Latvijas Valsts ceļi’’ tika konstatēts, ka 2017.gadā papildus līdzekļi valsts grants ceļu atputekļošanai nav paredzēti. Vienīgais variants, pie grants ceļiem dzīvojošiem iedzīvotājiem, ir rīkoties pašiem. Pašvaldības ieteiktā darbības shēma:

1) Iedzīvotājs iegādājas ķīmisko vielu ar pašvaldības palīdzību;

2) Valsts ceļu uzturētāji šo sāli iestrādā ceļā.

Izmaksas varētu būt sekojošas: 100 m gara un 8 m plata ceļa nepieciešamā sāls izmaksas – 55.00 EUR. Vairāk informācija pie pagastu  lietvedēm un saimniecības daļas vadītājiem!

Beverīnas novada pašvaldība