Personas datu aizsardzība

Informācijas izsniegšanas kārtība Beverīnas novada pašvaldībā

NOTEIKUMI

IESNIEGUMS

APLIECINĀJUMS

CV politika

PIELIKUMS

Beverīnas novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības politika (apstiprināta 30.05.2019. domes sēdē)

IS drošības politika

IS atjaunošanas plāns

IS drošības noteikumi

IS drošības riska pārvaldības plāns

IS lietošanas noteikumi

Pielikums nr.1

Par Beverīnas novada pašvaldības videonovērošanas datu aizsardzību (apstiprināta 30.05.2019. domes sēdē)

NOTEIKUMI