Personas datu aizsardzība

Informācijas izsniegšanas kārtība Beverīnas novada pašvaldībā

NOTEIKUMI

IESNIEGUMS

APLIECINĀJUMS

CV politika

PIELIKUMS

Par Beverīnas novada pašvaldības videonovērošanas datu aizsardzību (apstiprināta 30.05.2019. domes sēdē)

NOTEIKUMI