Par smagā autotransporta kustības ierobežojumiem pašvaldības īpašumā esošajos ceļos, 2019.gada pavasarī


7tonnas

Lai pavasara šķīdoņa laikā saglabātu pašvaldības īpašumā esošos ceļus, ar 2019.gada 18.martu noteikti smagā autotransporta, ar kopējo masu virs 7 tonnām, kustības ierobežojumi uz Beverīnas novada pašvaldības ceļiem (izņemot zemnieku saimniecību fermu apgādes transportu ar lopbarību un piena izvešanas transportu, saskaņojot to ar pagastu saimniecības daļu vadītājiem).

Pārbūvētie ceļu posmi derīgi lietošanai

CeluParbuve gatavi 3sept2018

Beverīnas novada pašvaldība

BEVERĪNAS NOVADA CEĻU POSMU “STANTES-ZĪLES UN ĶIGUĻU CEĻŠ”,

“AMSIŅI-ĶĪŠI” UN “JĒŅU CEĻŠ” PĀRBŪVE Nr.17-09-A00702-000021

Vasarai izskanot veiksmīgi pabeigti arī projektā paredzētie darbi un 2018.gada 30.jūlijā visi ceļu posmi nodoti ekspluatācijā, vēl gan jāsaņem arī pozitīvs Lauku atbalsta dienesta vērtējums par projekta īstenošanu.

Uz autoceļa Brenguļi-Trikāta ir uzstādītas masas ierobežojuma ceļa zīmes

SIA „Limbažu ceļi” informē, ka vietējā autoceļa V182 posmā Brenguļi-Trikāta (km 6.92 - 15.7), kur esošais grants segums tiek izbūvēts ar dubulto virsmas apstrādi, sākot no šodienas 02.08.2018 pēcpusdienas būs uzstādītas masas ierobežojuma ceļa zīmes. Maksimālā atļautā masa 26 tonnas.

Par pašvaldības ceļa remontiem

Jenu cels TrikatasPAG 3mai2018

Lai arī ceļu remonta darbus veicam jau vairākus gadus, pieguļošo zemes īpašnieku attieksme ne vienmēr ir tā labākā. Pašvaldībai katrs no grāvja izvestais zemes m3 izmaksā ievērojamu summu un sadārdzina šos darbus divas reizes, tāpēc lietderīgāk to ir izlīdzināt uz vietas. Paredzētais ekspluatācijas laiks izraktam grāvim ir no 15 līdz 20 gadiem. Pa šo laiku smagā tehnika to aizspiedīs un atkal būs jārok no jauna.

Par smagā autotransporta kustības ierobežojumiem pašvaldības īpašumā esošajos ceļos

Lai pavasara šķīdoņa laikā saglabātu pašvaldības īpašumā esošos ceļus, ar 2018.gada 27.martu noteikti smagā autotransporta, ar kopējo masu virs 7 tonnām, kustības ierobežojumi uz Beverīnas novada pašvaldības ceļiem (izņemot zemnieku saimniecību fermu apgādes transportu ar lopbarību un piena izvešanas transportu, saskaņojot to ar pagastu saimniecības daļu vadītājiem).

Informācija sagatavoja: Beverīnas novada pašvaldība

Uzlabosim infrastruktūru pašvaldībā

foto celuremonts

Šī gada laikā pašvaldība ļoti lielu finansējumu iegulda pašvaldības autoceļu sakārtošanā. Tiek atjaunoti grāvji, zāģēti koki un krūmi, vietām uzvests virskārtas grants segums. Plānotie darbi ir nedaudz ieilguši, veicamajam apjomam nepieciešams ilgāks laiks, nekā bija paredzēts. Veicot šos darbus diemžēl ļoti bieži jāsastopas ar iedzīvotāju neapmierinātību. Tie, protams, ir atsevišķi gadījumi, taču tomēr tādi ir.

Informācija iedzīvotājiem par ceļu posmu remontiem!

cels remonts2017

Sakarā ar ilgstošiem ceļu remontiem, lūgums iedzīvotājiem pēc iespējas mazāk pārvietoties pa šiem ceļiem – Jēņu ceļš (Trikātas pagasts), Amsiņi-Ķīši (Brenguļu pagasts), Sālsmīļi-Upmaļi (Kauguru pagasts) un Višķi-Tālava (Trikātas pagasts), jo uz tiem strādās ceļa būves tehnika. Ceļi netiks slēgti.

Beverīnas novada pašvaldība

Par novada ceļiem

Sazinoties ar VAS ‘’Latvijas Valsts ceļi’’ tika konstatēts, ka 2017.gadā papildus līdzekļi valsts grants ceļu atputekļošanai nav paredzēti. Vienīgais variants, pie grants ceļiem dzīvojošiem iedzīvotājiem, ir rīkoties pašiem. Pašvaldības ieteiktā darbības shēma:

Informācija iedzīvotājiem!

Tika savākti iedzīvotāji paraksti par Brenguļu-Trikātas ceļa asfaltēšanu, pašvaldība tos ar pavadvēstuli ir nosūtījusi Satiksms Ministrijai un a/s “Valsts ceļi”.  

Ir pavasaris. Situācija visur ir vienāda – grants ceļi pavasara šķīdoņa laikā nav izbraucami. Ja pa tiem intensīvi brauc, tad tiek samalti pilnībā. Ja ir šķīdonis, tad ceļš ir jāslēdz.

Informācija zemes īpašniekiem!

Pašvaldība turpinās remontēt ceļus. Saistībā ar ceļa klātnes uzturēšanas darbiem, ir nepieciešams attīrīt 2 m no ceļa klātnes uz meža vai lauka pusi. Vēlams ir attīrīt no kokiem un krūmiem savus zemes gabalus, izņemot alejas. Tās saglabājam!

Par šiem veicamajiem darbiem, lūdzu, sazināties ar attiecīgā pagasta saimniecības daļas vadītāju: