FOTO: AMANDA PAEGLE

Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Kauguru pagastā

Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Kauguru pagastā:

  1. Nekustamais īpašums “Ezerkalniņi”, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224, sastāvošs no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0253, 0.1468ha platībā, dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas – sākuma cena EUR 2680.00;

Kontaktpersona: Evija Melngalve-Markitāne Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  tel.64220889. Pieteikšanās izsolēm noteikta līdz 2018.gada 28.martam plkst. 12.00 – Beverīnas novada pašvaldībā -  „Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas  nov. – 7.kabinetā.

Izsole notiks 2018.gada 28.martā, plkst. 11.00 –” - „Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas  nov. – 2.stāvā

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles dalībniekiem jāpārskaita drošības nauda Beverīnas novada pašvaldības kontā - LV71UNLA0050014282726, kods: UNLALV2X AS SEB Banka,  drošības nauda 10% apmērā (EUR 268.00) no Objekta nosacītās cenas ar atzīmi: “Ezerkalniņi”, Kauguru pagastā izsoles drošības nauda.

Beverīnas novada pašvaldības nekustamo īpašumu “EzerkalniņiIZSOLES noteikumi.