Par atbalsta pakām

novada logo

Atbalsta pakas ir Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) atbalsta pasākums. Pēc Labklājības ministrijas ierosinājuma ir papildināti nosacījumi Eiropas Savienības finansēto pārtikas, higiēnas, saimniecības preču un mācību piederumu saņemšanai. Ar š. g. 1.janvāri to saņēmēju loks ir plašāks.

Eiropas Savienības finansēto atbalsta paku veidi:

 • Pārtikas pakas;
 • Higiēnas un saimniecības preču paka;
 • Individuālo mācību piederumu paka (bērniem no 5 līdz16 gadu vecumam);
 • Pārtikas pakas mazuļiem (mazuļiem līdz 2 gadu vecumam);
 • Higiēnas preču pakas mazuļiem (mazuļiem līdz 2 gadu vecumam).

Atbalsta pakas var saņemt:

 • Personas no trūcīgām ģimenēm – ģimenes, kurām sociālais dienests ir noteicis trūcīgā statusu (vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 128.06 EUR mēnesī);
 • Personas no maznodrošinātām ģimenēm – ģimenes, kurām sociālais dienests ir noteicis maznodrošinātā statusu un to vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 242.00 EUR mēnesī.

(Beverīnas novadā ģimene tiek atzīsta par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 250.00 EUR

 • Personas krīzes situācijā – katastrofas vai citu no tās neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība.

Tātad personas, kuru ienākumu līmenis nav lielāks par 242.00 EUR var saņemt veida atbalsta pakas. Savukārt ģimenes, kuru ienākumi nepārsniedz 242.00 un kurās ir bērni līdz 12 mēnešu vecumam papildus var izvēlēties vienu no higiēnas preču pakām, kurās ir autiņbiksītes.

Pamats pakas saņemšanai ir pašvaldības sociālā dienesta izsniegta trūcīgas ģimenes (personas) izziņa vai izziņa par krīzes situāciju vai maznodrošinātas ģimenēm (personām) izziņa, ja izziņā ir speciāla atzīme, ka tā atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Atbalsta pakas Beverīnas novadā izsniedz pašvaldības sociālā dienestā:

 • Nākotnes ielā 2, Trikāta, Trikātas pagastā, tālr. 64729243;
 • „Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagastā, tālr.64233421;
 • „Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts,  tālr.64220887.

Papildus informācija Beverīnas novada pašvaldības sociāla dienestā vai www.atbalstapakas.lv

Atbalsta komplektu izsniegšanas daudzu un biežumu nosaka izsniegtās izziņas termiņš:

  Izziņa uz 1 mēnesi Izziņa uz 3 mēnešiem Izziņa uz 4-6 mēnešiem Izziņa par krīzes situāciju
Pārtikas preču paka 1 paka katrai personai 2 pakas katrai personai Kopā 4 pakas katrai personai 2 pakas katrai personai 3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas
Higiēnas saimniecības preču paka 1 paka katrai personai 2 pakas katrai personai Kopā 2 pakas katrai personai 1 paka katrai personai 3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas
Pārtikas pakas mazuļiem (mazuļiem līdz 2 gadu vecumam) 1 paka bērnam 2 pakas bērnam Kopā 4 pakas bērnam 2 pakas bērnam 3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas
Higiēnas preču pakas mazuļiem (mazuļiem līdz 2 gadu vecumam 1 paka bērnam 1 paka bērnam Kopā 2 pakas bērnam  
Individuālo mācību piederumu paka      

1 paka kalendāra gada ietvaros katram bērnam