Publiskie iepirkumi

Publicēšanas  datums

Iepirkuma priekšmets un identifikācijas numurs Dokumenti Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Līguma izpildītājs

Lēmuma

pieņemšanas

datums

28.12.2018.

"Tirdzniecības paviljona izbūve Mūrmuižā, Beverīnas novadā"

ID Nr. BNP 2018/51

Nolikums

Darbu apjoms

1. un 2.sējumu var lejuplādēt šeit:https://failiem.lv/u/296b4zez

Atbildes_Beverīna

Precizēts darbu apojoms

10.01.2019.

plkst. 12:00

Iepirkums pārtraukts!

REZULTĀTS

10.01.2019.
10.12.2018.

"Beverīnas novada pašvaldības grunts, grants, šķembu seguma ceļu klājuma greiderēšanas darbi"

ID Nr. BNP 2018/50

Cenu aptauja 18.12.2018.

plkst. 12:00

REZULTĀTS 18.12.2018.
10.12.2018.

“Daudzfunkcionālās ēkas “Pagastmāja” piegulošās teritorijas labiekārtošanas koncepcijas izstrādāšana”

ID Nr. BNP 2018/49

Cenu aptauja 18.12.2018.

plkst. 12:00

Iepirkums pārtraukts!

REZULTĀTS

18.12.2018.
29.11.2018. “Daudzfunkcionālās ēkas “Pagastmāja” piegulošās teritorijas labiekārtošanas koncepcijas izstrādāšana”

ID Nr. BNP 2018/48

Cenu aptauja 06.12.2018.

plkst. 12:00

Iepirkums noslēdzies BEZ REZULTĀTA!

REZULTĀTS

06.12.2018.
29.11.2018.

“Būvuzraudzība meliorācijas sistēmu atjaunošanai Beverīnas novadā”

ID Nr. BNP 2018/47

Cenu aptauja 06.12.2018.

plkst. 12:00

REZULTĀTS 06.12.2018.
29.11.2018.

"Beverīnas novada pašvaldības grunts, grants, šķembu seguma ceļu klājuma greiderēšanas darbi"

ID Nr. BNP 2018/46

Cenu aptauja 06.12.2018.

plkst. 12:00

Iepirkums noslēdzies BEZ REZULTĀTA!

REZULTĀTS

06.12.2018.
21.11.2018. "Pārtikas produktu iegāde Beverīnas novada pašvaldības izglītības iestādēm"

ID Nr. BNP 2018/45

Nolikums

Finanšu piedāvājums

Tehniskie piedāvājumi: 1.tehn., 2.tehn., 3.tehn., 4., tehn., 5.tehn., 6.tehn., 7.tehn., 8.tehn., 9.tehn.

11.12.2018.

plkst. 14:00

REZULTĀTS

Rezultāta 9.daļas precizējums

13.12.2018.
12.11.2018.

“Meliorācijas sistēmu atjaunošana Beverīnas novadā”

ID Nr. BNP 2018/44

Nolikums 06.12.2018.

plkst. 14:00

REZULTĀTS 06.12.2018.
06.11.2018.

Beverīnas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumu izstrāde

ID Nr. BNP 2018/43

Cenu aptauja

Grozījumi

Darba uzdevums

Lēmums

22.11.2018.

plkst. 12:00

Iepirkums pārtraukts!

REZULTĀTS

22.11.2018.
06.11.2018.

„Beverīnas novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana”

ID Nr. BNP 2018/42

Cenu aptauja

22.11.2018.

plkst. 12:00

AAS BTA Baltic Insurance Company

REZULTĀTS

22.11.2018.
24.10.2018.

“Ielu tirdzniecības paviljona un laukuma iekārtošana Mūrmuižā, Beverīnas novadā”

ID Nr.  BNP 2018/41

Nolikums

Būvdarbu apjoms

Saite uz dokumentāciju

13.11.2018.

plkst. 12:00

Iepirkums pārtraukts!

REZULTĀTS

13.11.2018.
24.10.2018.

“Būvuzraudzība ielu tirdzniecības paviljona un laukuma iekārtošanai Mūrmuižā, Beverīnas novadā”

ID Nr.  BNP 2018/40

Cenu aptauja 30.10.2018.

plkst. 12:00

SIA "ARG BŪVE"

REZULTĀTS

PĀRTRAUKTS, sakarā ar iepirkuma ar ID Nr.BNP2018/41 pārtraukšanu.

30.10.2018.
24.10.2018.

“Būvuzraudzība asfalta velotrases izbūvei Mūrmuižā, Beverīnas novadā”

ID Nr.  BNP 2018/39

Cenu aptauja 30.10.2018.

plkst. 12:00

SIA "ARG BŪVE"

REZULTĀTS
30.10.2018.
18.10.2018.

“Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām 2019.gadam

ID Nr.  BNP 2018/38

Nolikums 29.10.2018.

plkst. 12:00

REZULTĀTS

02.11.2018.
09.10.2018.

“Asfalta velotrases izbūve Mūrmuižā Beverīnas novadā”

ID Nr.  BNP 2018/37

Nolikums

Projekts

22.10.2018.

plkst. 12:00

SIA "We Build Parks"

REZULTĀTS

23.10.2018.
28.09.2018.

Vingrošanas nodarbību vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros

ID Nr.  BNP 2018/36

Cenu aptauja 05.10.2018.

plkst. 12:00

REZULTĀTS 08.10.2018.
27.08.2018.

Veselības-kustību dienas nodarbību vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros

ID Nr.  BNP 2018/35

Cenu aptauja 07.09.2018.

plkst. 12:00

REZULTĀTS 10.09.2018.
07.08.2018.

“Ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu būvniecība Mūrmuižā, Kauguru pagastā, Beverīnas novadā”

ID Nr.  BNP 2018/34

Cenu aptauja

UKT-1UKT-2UKT-3,UKT-4,UKT-5,UKT-6

14.08.2018.

plkst. 12:00

REZULTĀTS  
07.08.2018.

“Būvuzrudzība bioloģisko attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijai un izbūvei Trikātas pagastā, Beverīnas novadā”

ID Nr.  BNP 2018/33

Cenu aptauja 14.08.2018.

plkst. 12:00

Iepirkums noslēdzies BEZ REZULTĀTA!  
04.07.2018.

Trikātas ezerā esošā siltumsūkņa kontūra demontāža un utilizācija

ID Nr.  BNP 2018/32

Cenu aptauja

11.07.2018.

plkst. 12:00

Iepirkums pārtraukts! 11.07.2018.
03.07.2018.

Datortehnikas iegāde Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām

ID Nr.  BNP 2018/31

Cenu aptauja

10.07.2018.

plkst. 12:00

REZULTĀTS 16.07.2018.
03.07.2018.

“Bioloģisko attīrīšanas iekārtu projektēšana, rekonstrukcija un izbūve Trikātas pagastā, Beverīnas novadā”

ID Nr.  BNP 2018/30

Nolikums

Testēšanas pārskats

Testēšanas pārskats

Kanalizācijas sistēmas plāns

16.07.2018.

plkst. 12:00

REZULTĀTS 16.07.2018.
21.06.2018.

“Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Trikātas ezeram un pētniecisko aktivitāšu vadīšana Trikātas pamatskolas skolēniem”

ID Nr.  BNP 2018/29

Cenu aptauja 28.06.2018.

plkst. 12:00

REZULTĀTS 29.06.2018.
21.06.2018.

“Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Beverīnas novada Trikātas un Mācītājmuižas ezeram un apsaimniekošanas plāna izstrāde Beverīnas novada teritorijā ietilpstošajam Abuls upes posmam”

ID Nr.  BNP 2018/28

Cenu aptauja 28.06.2018.

plkst. 12:00

REZULTĀTS

29.06.2018.
19.06.2018.

“Būvuzraudzība meža meliorācijas sistēmas atjaunošanai nekustamajā īpašumā “Rušas”, Brenguļu pagastā, Beverīnas novadā”

ID Nr.  BNP 2018/27

Cenu aptauja 28.06.2018.

plkst. 12:00

REZULTĀTS

29.06.2018.
13.06.2018.

“Kurināmo granulu piegāde Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām”

ID Nr.  BNP 2018/21

Nolikums 04.07.2018.

plkst. 13:00

REZULTĀTS

SIA "Latgales granulas"

19.07.2018.
12.06.2018.

Asfalta velotrases un piedzīvojumu trases projektēšana Mūrmuižā, Beverīnas novadā

ID Nr.  BNP 2018/26

Cenu aptauja

Mūri 1.pielikums (dgn)

Mūri 2.pielikums (dwg)

21.06.2018.

plkst. 12:00

SIA "We Build Parks"

REZULTĀTS

21.06.2018.
08.06.2018.

Nodarbība “Nav slikti laika apstākļi, ir tikai nepiemērots apģērbs” projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros

ID Nr.  BNP 2018/25

Cenu aptauja 21.06.2018.

plkst. 12:00

SIA "SPORTS S"

REZULTĀTS

21.06.2018.
08.06.2018.

“Veselības-kustību dienas nodarbību vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 "Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā" ietvaros

ID Nr.  BNP 2018/24

Cenu aptauja 21.06.2018.

plkst. 12:00

SIA "SPORTS S"

REZULTĀTS

29.06.2018.
08.06.2018.

“Asfalta seguma veloparka projektēšana un izbūve Mūrmuižā, Beverīnas novadā”

ID Nr.  BNP 2018/23

Nolikums

Darbu apjoms

19.06.2018.

plkst. 12:00

Iepirkums pārtraukts! 11.06.2018.
08.06.2018.

Tirdzniecības paviljona projektēšana Mūrmuižā, Beverīnas novadā

ID Nr.  BNP 2018/22

Cenu aptauja 19.06.2018.

plkst. 12:00

REZULTĀTS  
30.05.2018.

Meža meliorācijas sistēmas atjaunošana nekustamajā īpašumā “Rušas”, Brenguļu pagastā, Beverīnas novadā.

ID Nr. BNP 2018/20

Nolikums

Garenprofili 1, Garenprofili 2 un Garenprofili 3

Robežu plāns 1, Robežu plāns 2 un Projekta plāns

Rušas 1 apstr.

Šķērsprofili 1 un Šķērsprofili 2

11.06.2018.

plkst. 12:00

SIA "Apkopes"

REZULTĀTS

11.06.2018.
22.05.2018.

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001 “Komandu veidošanas aktivitātes brīvā dabā Trikātas pamatskolā

ID Nr.  BNP 2018/18

Nolikums 28.05.2018.

plkst. 12:00

Bez rezultātiem! 28.05.2018.
22.05.2018.

“Dzīvojamās mājas “Ūdriņi-2” jumta seguma nomaiņa Trikātas pagastā, Beverīnas novadā”

ID Nr.  BNP 2018/17

Nolikums 31.05.2018.

plkst. 12:00

Iepirkums pārtraukts! 04.06.2018.
22.05.2018.

“Trikātas kultūras nama stiklu starpsienu un durvju remonts”

ID Nr.  BNP 2018/16

Nolikums 31.05.2018.

plkst. 12:00

Bez rezultātiem! 04.06.2018.
17.04.2018.

“Beverīnas novada pašvaldības autoceļu grants seguma atjaunošanas darbi

ID Nr.  BNP 2018/15

Nolikums 02.05.2018.

plkst. 12:00

SIA būvniecības firma "Virāža"

REZULTĀTS

02.05.2018.
17.04.2018.

“Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolas sporta laukuma skrejceļa ierīkošana

ID Nr.  BNP 2018/14

Nolikums 02.05.2018.

plkst. 12:00

SIA "SiMC"

REZULTĀTS

23.04.2018.
12.04.2018.

Būvuzraudzība Beverīnas novada pašvaldības grants ceļu posmu “Amsiņi-Ķīši”, “Jēņu ceļš”un Ķiguļu ceļš” pārbūves II daļai”

ID Nr.  BNP 2018/13

Cenu aptauja 23.04.2018.

plkst. 12:00

SIA "Ceļu komforts"

REZULTĀTS

23.04.2018.
12.04.2018.

“Trikātas pamatskolas pirmā stāva koridora remonts”

ID Nr.  BNP 2018/12

Cenu aptauja 23.04.2018.

plkst. 12:00

SIA "Volko būve"

REZULTĀTS

23.04.2018.
05.04.2018.

Trikātas pamatskolas ārējo kāpņu pārbūve”

ID Nr.  BNP 2018/11

Cenu aptauja 16.04.2018.

plkst. 12:00

SIA "Grods un partneri"

REZULTĀTS

20.04.2018.
05.04.2018.

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001 “Es arī gribu pamēģināt”

ID Nr.  BNP 2018/10

Cenu aptauja 12.04.2018.

plkst. 12:00

Bez rezultātiem! 12.04.2018.
03.04.2018.

Būvuzraudzība Beverīnas novada pašvaldības grants ceļu posmu “Amsiņi-Ķīši”, “Jēņu ceļš” un Ķiguļu ceļš” pārbūves II daļai”

ID Nr.  BNP 2018/09

Cenu aptauja 09.04.2018.

plkst. 12:00

Bez rezultātiem! 09.04.2018.
14.03.2018.

PII “Pasaciņa” 4.grupas, ģērbtuves un 2.stāva gaiteņa remonts

ID Nr. BNP 2018/08

Nolikums

Būvdarbu apjomi

26.03.2018.

plkst. 12:00

SIA "Norrus"

REZULTĀTS

27.03.2018. 
14.03.2018.

“Beverīnas novada pašvaldības grants ceļu posmu “Amsiņi - Ķīši”, “Jēņu ceļš” un “Ķiguļu ceļš” pārbūves II daļa”

ID Nr. BNP 2018/07

Nolikums

1.sējums “Amsiņi - Ķīši” un 2.sējums “Amsiņi - Ķīši

Darba daudzumu saraksts “Amsiņi - Ķīši”

1.sējums "Jēņu ceļš" un 2.sējums "Jēņu ceļš"

Darba daudzumu saraksts "Jēņu ceļam" 1.daļa un DDS "Jēņu ceļam" 2.daļa

1.sējums "Ķiguļu ceļam" un 2.sējums "Ķiguļu ceļam"

Darba daudzumu saraksts "Ķiguļu ceļam" 

09.04.2018.

plkst. 12:00

SIA "Rubate"

REZULTĀTS

09.04.2018.
01.02.2018.

“Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” telpu remonts”

ID Nr. BNP 2018/06

Nolikums

Būvdarbu apjoms

12.02.2018.

plkst. 12:00

REZULTĀTS 12.02.2018.
12.01.2018.     “Brīvdabas trenažieru iegāde un uzstādīšana Beverīnas novadā”

ID Nr.  BNP 2018/05

Cenu aptauja

19.01.2018.

plkst. 12:00

SIA "GoPlay"

REZULTĀTS

22.01.2018.
11.01.2018.          

“Būvprojektu izstrādāšana meliorācijas sistēmu atjaunošanai Beverīnas novadā”

ID Nr.  BNP 2018/04

Cenu aptauja

Rusas specifikācija

Meliorācijas lēmumi

Brenguļu karte

Kauguru karte

Trikātas karte

19.01.2018.

plkst. 12:00

REZULTĀTS 22.01.2018.
08.01.2018.

Veselīga uztura gatavošanas nodarbību pieaugušajiem vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros

ID Nr.  BNP 2018/03

Cenu aptauja

08.02.2018.

plkst. 12:00

SIA "Foodtastic"

REZULTĀTS

12.02.2018.
08.01.2018.

Veselīga uztura nodarbību pirmsskolas vecuma bērniem vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros

ID Nr.  BNP 2018/02

Cenu aptauja

19.01.2018.

plkst. 12:00

SIA "Foodtastic"

REZULTĀTS

22.01.2017.
08.01.2018.

Pasākuma  “Sirds veselības diena” nodrošināšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros

ID Nr.  BNP 2018/01

Cenu aptauja

19.01.2018.

plkst. 12:00

Pacientu biedrība "Par sirdi.lv"

REZULTĀTS

 22.01.2017.
15.12.2017.

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001 rokdarbu darbnīca “Čaklie pirksti”

Nr.  BNP 2017/36

Cenu aptauja

22.12.2017.

plkst. 12:00

 Bez rezultātiem! 04.01.2018.
15.12.2017.

“Kurināmā (koksnes šķeldas) iegāde Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām 2018.gadam”

 Nr.  BNP 2017/35

Nolikums

29.12.2017.

plkst. 12:00

z/s "Mazputniņi"

REZULTĀTS

29.12.2017.
06.12.2017.

“Degvielas iegāde Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām”

 Nr.  BNP 2017/34

Nolikums

Precizēta "Vērtēšanas sadaļa"

02.01.2018.

plkst. 12:00

Plānotā atvēršana - 02.01.2018. plkst. 14:00

AS "VIADA Baltija"

Rezultāts

02.01.20178.
07.11.2017.

“Pārtikas produktu iegāde Beverīnas novada pašvaldības izglītības iestādēm”

 Nr.  BNP 2017/33

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājums

01.12.2017.

plkst. 12:00

Plānotā atvēršana - 01.12.2017. plkst. 14:00

Rezultāts 01.12.2017.
30.10.2017.

“Lielā zinātkāres diena Trikātas pamatskolā”

 Nr.  BNP 2017/32

Cenu aptauja

10.11.2017.

plkst. 12:00

Rezultāts 13.11.2017.
17.10.2017.

“Beverīnas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana 2017./2018. un 2018./2019.gada ziemas sezonā”

 Nr.  BNP 2017/31

Nolikums

30.10.2017.

plkst. 12:00

REZULTĀTS 30.10.2017.
29.09.2017.

“Centrālās apkures sistēmas ierīkošana un katlu mājas izbūve daudzdzīvokļu mājai “Lazdas”, Beverīnas novadā”

Nr.  BNP 2017/30

Nolikums

Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka "Lazdas" apkure

"Lazdas" katlu māja

Materiālu saraksts mājai "Lazdas"

Precizēts materiālu saraksts mājai “Lazdas”

10.10.2017.,

plkst. 12:00

SIA "SANART"

REZULTĀTS

10.10.2017. 
19.09.2017.

“Centrālās apkures sistēmas ierīkošana un katlu mājas izbūve daudzdzīvokļu mājai “Lazdas”, Beverīnas novadā”

Nr.  BNP 2017/29

Nolikums

Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka "Lazdas" apkure

"Lazdas" katlu māja

Mājai ''Lazdas'' materiālu specifikācija

02.10.2017.,

plkst. 12:00

Iepirkums pārtraukts!

ZIŅOJUMS

29.09.2017.
06.09.2017.

Pasākuma “Veselības diena bērniem” nodrošināšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros

ID Nr.  BNP 2017/28

Cenu aptauja

18.09.2017.,

plkst. 12:00

Rezultāts 18.09.2017.
31.08.2017.

Seminārs jauniešiem “Seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšana un nostiprināšana” projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr.  BNP 2017/27

Cenu aptauja

12.09.2017.,

plkst. 12:00

Rezultāts 18.09.2017.
31.08.2017.

Veselīga uztura gatavošanas nodarbību bērniem vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros

ID Nr.  BNP 2017/26

Cenu aptauja 12.09.2017.,

plkst. 12:00

Rezultāts 18.09.2017.
31.08.2017. Veselīga uztura gatavošanas nodarbību pieaugušajiem vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros

ID Nr.  BNP 2017/25

Cenu aptauja 12.09.2017.,

plkst. 12:00

Rezultāts 18.09.2017.
31.08.2017.

Vingrošanas nodarbību vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros

ID Nr.  BNP 2017/24

Cenu aptauja 12.09.2017.,

plkst. 12:00

Rezultāts 1.daļa

Rezultāts 2.daļa

18.09.2017.
31.08.2017.

„Beverīnas novada pašvaldības grants ceļu pārbūves ģeotehniskā izpēte, būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” Valsts un Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”

ID Nr. BNP 2017/23

Cenu aptauja 18.09.2017.,

plkst. 12:00

SIA "Projekts EAE"

REZULTĀTS

18.09.2017.
07.08.2017.

Inventārs veselīgā uztura nodarbībām projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” vajadzībām

Nr. BNP 2017/22

Cenu aptauja 20.08.2017.,

plkst. 12:00

Precizēts iesniegšanas datums

21.08.2017., 

plkst. 12:00

 REZULTĀTS 22.08.2017.
07.08.2017.

Veselīga uztura gatavošanas nodarbību bērniem vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros

Nr. BNP 2017/21
Cenu aptauja 20.08.2017.,

plkst. 12:00

Precizēts iesniegšanas datums

21.08.2017., 

plkst. 12:00

 REZULTĀTS 22.08.2017.
07.08.2017.

Atbalsta grupa jaunajiem vecākiem projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros

Nr. BNP 2017/20

Cenu aptauja 20.08.2017.,

plkst. 12:00

Precizēts iesniegšanas datums

21.08.2017., 

plkst. 12:00

 REZULTĀTS 22.08.2017.
07.08.2017.

Nūjošanas nodarbību vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros

Nr. BNP 2017/19

Cenu aptauja 20.08.2017.,

plkst. 12:00

Precizēts iesniegšanas datums

21.08.2017., 

plkst. 12:00

 REZULTĀTS 22.08.2017.
07.08.2017.
Veselīga uztura gatavošanas nodarbību 
pieaugušajiem vadīšana projekta
Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas
sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros

Nr. BNP 2017/18

Cenu aptauja 20.08.2017.,

plkst. 12:00

Precizēts iesniegšanas datums

21.08.2017., 

plkst. 12:00

 REZULTĀTS 22.08.2017.
07.08.2017.

Spēļu un stafešu inventārs projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” vajadzībām

Nr. BNP 2017/17

Cenu aptauja

Precizējums

Pielikums nr. 1

Pielikums nr. 3

20.08.2017.,

plkst. 12:00

Precizēts iesniegšanas datums

21.08.2017., 

plkst. 12:00

 REZULTĀTS 22.08.2017.
07.08.2017.

Specifisks vingrošanas inventārs projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” vajadzībām

Nr. BNP 2017/16

Cenu aptauja 20.08.2017.,

plkst. 12:00

Precizēts iesniegšanas datums

21.08.2017., 

plkst. 12:00

REZULTĀTS 22.08.2017.
05.06.2017.
„Trikātas pamatskolas kāpņu telpas, pirmā 
koridora, priekštelpas un otrā koridora remonts

Nr. BNP 2017/15

Noteikumi 19.06.2017.,

plkst. 12:00

SIA "Liepas Nams"

ZIŅOJUMS

22.06.2017.
01.06.2017.
„Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolas 
tāllēkšanas skrejceļa ierīkošana

Nr. BNP 2017/14

Cenu aptauja

Skice

12.06.2017.,

plkst. 12:00

Cenu aptauja pārtraukta! 28.06.2017.
11.05.2017.
„Trikātas pamatskolas kāpņu telpas, pirmā
koridora, priekštelpas un otrā koridora remonts

Nr. BNP 2017/13

Noteikumi 23.05.2017.,

plkst. 12:00

Iepirkums pārtraukts!

ZIŅOJUMS

05.06.2017.
24.04.2017.
„Trikātas kultūras nama (aptiekas) 
kāpņu telpas remonts

Nr. BNP 2017/12

Noteikumi 08.05.2017.,

plkst. 12:00

SIA "Grods un Partneri"

ZIŅOJUMS

09.05.2017.
04.04.2017.
„Automašīnas noma operatīvajā līzingā 
Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām

Nr. BNP 2017/11

Noteikumi 18.04.2017.,

plkst. 12:00

SIA "Pilna Servisa Līzings"

ZIŅOJUMS

19.04.2017.
28.03.2017.
„Beverīnas novada pašvaldības 
autoceļu grants seguma atjaunošanas darbi

Nr. BNP 2017/10

 
Noteikumi 10.04.2017.,

plkst. 12:00

SIA "Būvniecības firma Virāža"

ZIŅOJUMS

10.04.2017.
23.03.2017.
„Kauguru pagasta un Trikātas pagasta
kapsētu digitalizācija”


Nr. BNP 2017/09
Noteikumi

03.04.2017.,

plkst. 12:00

SIA "CEMETY"

ZIŅOJUMS

03.04.2017.
20.03.2017.

"PII Pasaciņa I stāva gaiteņa, ēkas galvenās ieejas un grupas guļamtelpas remonts"

Nr. BNP 2017/07

Noteikumi

31.03.2017.,

plkst. 12:00

SIA "NORRUS"

ZIŅOJUMS

27.06.2017.
09.03.2017.
"Trikātas kultūras nama skatuves grīdas nomaiņa"

Nr. BNP 2017/08

 
Noteikumi 

21.03.2017.,

plkst. 12:00

SIA "ASE"

ZIŅOJUMS

28.03.2017.
06.03.2017.
"Kurināmo granulu iegāde Beverīnas 
novada pašvaldības vajadzībām"

Nr. BNP 2017/06

Noteikumi

Precizēts līguma projekts

17.03.2017.,

plkst. 12:00

SIA "DEPO DIY"

ZIŅOJUMS

20.03.2017.
22.02.2017.

"Zemes rakšanas tehnikas noma Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām"

Nr. BNP 2017/05

Noteikumi

06.03.2017.,

plkst. 12:00

SIA "Storent"

ZIŅOJUMS

06.03.2017.
16.01.2017.

"Mūrmuižas brīvdabas estrādes deju grīdas būvniecība"

Nr. BNP 2017/04

Noteikumi būvniecībai

Skice

Rasējums

27.01.2017.,

plkst. 12:00

SIA "R.K.C.F. Renesanse"

ZIŅOJUMS

30.01.2017.
16.01.2017.

"Daudzfunkcionālās ēkas "Pagastmāja" Kauguru pagastā, Beverīnas novadā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība''

Nr. BNP 2017/03

Iepirkuma instrukcija

Valsts kultūras pieminekļa nosacījums

Inventarizācijas lieta

Tehniskais atzinums

27.01.2017.,

plkst. 12:00
SIA "BM-projekts"

ZIŅOJUMS
30.01.2017.
06.01.2017.

Būvuzraudzība Beverīnas novada ceļu posmu “Stantes-Zīles un Ķiguļu ceļš”, “Amsiņi-Ķīši” un “Jēņu ceļš” pārbūvei

Nr. BNP 2017/02

Noteikumi būvuzraudzībai

20.01.2017.,

plkst. 12:00
 
SIA "GEO Consultants"

PRECIZĒJUMS
ZIŅOJUMS
 
25.01.2017.
06.01.2017.

Beverīnas novada ceļu posmu “Stantes-Zīles un Ķiguļu ceļš”, “Amsiņi-Ķīši” un “Jēņu ceļš” pārbūve

Nr. BNP 2017/01

Noteikumi pārbūvei

Precizēts 7.pielikums (Saskaņā ar Nolikuma 2.8.1.punktu, precizēts 7.pielikums - Galvojumam jābūt spēkā 36 mēnešus no akta par būves (objekta) pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas datuma)

"Amsiņi-Ķīši"

1.sējums/2.sējums/DDS

"Jēņu ceļš"

1.sējums/2.sējums/DDS

“Stantes-Zīles un Ķiguļu ceļš”

1.sējums/2.sējums/DDS

Koptāme

13.02.2017.,

plkst.12:00

 
SIA "Rubate"

ZIŅOJUMS

 
 
13.02.2017.
27.12.2016.
Gājēju celiņa un autobusu 
pieturvietas izbūve pie Brenguļu
pagasta pārvaldes

Nr. BNP 2016/17

Nolikums

Saskaņojuma saraksts

Ģenerālplāns

Vispārīgie norādījumi

Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas

AP paviljons un aprikojuma elementi

Caurtekas

 10.01.2017., plkst. 12:00

 SIA "SIMC"

REZULTĀTS

 11.01.2017.
13.12.2016

Kurināmā iegāde Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām 2017. gadam 

Nr. BNP 2016/16

Nolikums 27.12.2016., plkst. 12:00  REZULTĀTS  27.12.2016.
13.12.2016

Beverīnas novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana

Nr. BNP 2016/15

Nolikums 27.12.2016., plkst. 12:00  REZULTĀTS  27.12.2016.
13.09.2016.

Dārzeņu, garšaugu un augļu piegāde Beverīnas novada izglītības iestādēm.

Nolikums

Pielikums nr. 1

Pielikums nr. 2

Pielikums nr. 3

Pielikums nr. 4

26.09.2016., plkst. 12:00  REZULTĀTS 27.09.2016.
25.08.2016. Ventilācijas kanālu, dūmvadu kanālu apsekošana, tehniskā apkope (tīrīšana) un remonts. Nolikums

05.09.2016., plkst. 12:00

Pārtraukta procedūra

ZIŅOJUMS

 05.09.2016.
14.07.2016. J.Endzelīna Kauguru pamatskolas basketbola un volejbola laukuma rekonstrukcija Nolikums 25.07.2016., plkst. 12:00  REZULTĀTS  25.07.2016.
01.07.2016.

Beverīnas novada pašvaldības autoceļu grants seguma atjaunošanas darbi.

Nolikums

Nolikuma precizējums - atbilde uz jautājumu

18.07.2016., plkst. 12:00.  REZULTĀTS  19.07.2016.
01.07.2016. Beverīnas novada pašvaldības grunts, grants, šķembu seguma ceļu klājuma greiderēšanas darbi. Nolikums  18.07.2016., plkst. 12:00  REZULTĀTS  19.07.2016.
09.06.2016
Beverīnas novada pašvaldības Ķīšu, Sietiņu un Vanagu tiltu remontdarbi
20.06.2016.,
plkst. 12:00
 SIA "Būvinženieris"  21.06.2016.
01.06.2016
"Trikātas kultūras nama zāles remonts"
13.06.2016
SIA "R.K.C.F. Renesanse"
25.05.2016. 
26.05.2016
"Asfalta seguma atjaunošana Beverīnas novadā"
06.06.2016
 VAS Latvijas autoceļu uzturētājs
07.06.2016.
19.05.2016
"Asfalta seguma atjaunošana Beverīnas novadā"
30.05.2016
 Pārtraukta procedūra
19.05.2016
"Beverīnas novada pašvaldības grants ceļu pārbūves ģeotehniskā izpēte, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība"
30.05.2016
 SIA "Ceļu komforts"
 31.05.2016.
05.05.2016 Cenu aptauja "Trikātas kāpņu telpas remontam'"
19.05.2016
līdz plkst 12:00
SIA "R.K.C.F. Renesanse"  25.05.2016.
02.05.2016 "Gaismu iekārtu piegāde un uzstādīšana Brenguļu sākumskolas aktu zālē"
16.05.2016
līdz plkst. 12:00
 Pārtraukta procedūra  15.09.2016. 
27.04.2016 "Gaismas iekārtu piegāde un uzstādīšana Brenguļu kultūras namā"

Nolikums

Pielikumi

11.05.2016  Pārtraukta procedūra
05.02.2016
"Koksnes kurināmo granulu piegāde Trikātas pagasta katlu mājai" 16.02.2016 SIA "Latgales granulas"  17.02.2016 
18.01.2016 "Kurināmā iegāde Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām 2016. gadam" Nolikums 29.01.2016 Z/S "Mazputniņi" 
01.02.2016 

 

21.12.2015 "Beverīnas novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana" NOLIKUMS  06.01.2016 AAS "Bta Baltic Insurance Company"  08.01.2016 
11.12.2015 "Degvielas iegāde Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām" Nolikums 11.01.2016 SIA "LUKoil Baltija R"  13.01.2016 
13.11.2015 "Degvielas iegāde Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām" nolikums
25.11.2015
12:00
Pārtraukta procedūra
21.10.2015 "Beverīnas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana 2015./2016. un 2016/2017 gadu ziemas sezonām" NOLIKUMS 
02.11.2015.
12:00
 Z/S “Irbītes” par Trikātas pagasta 1. un 2. ceļa posmu
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” par Kauguru pagasta 1., 2., 3. un 4. Posmu un Brenguļu pagasta 1. un 2. ceļu posmiem
 06.11.2015
25.09.2015 "Pārtikas produktu piegāde Beverīnas novada izglītības iestādēm"
26.10.2015
12:00
1. daļa – "Maize" SIA “Liepkalni” 
2. daļa – "Dzīvnieku valsts produkti, gaļa un gaļas produkti" SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”
3. daļa – "Saldēti produkti" SIA “Kabuleti Fruit”
4. daļa – "Dārzeņi" SIA “Laki Fruit”
5. daļa – "Garšaugi un augļi" SIA “Laki Fruit"
6. daļa – "Piens un piena produkti" A/S “Tukuma piens”
7. daļa – "Dažādi pārtikas produkti" SIA “Kabuleti Fruit”
06.11.2015 
04.09.2015 "Apkures katla piegāde un uzstādīšana Trikātas pagasta katlu mājā" Nolikums
15.09.2015
12:00
AS „KOMFORTS”  17.09.2015
27.07.2015 "Apkures katla piegāde un uzstādīšana Trikātas pagasta katlu mājā "
pielikums Nr. 1
pielikums Nr. 2
pielikums Nr. 3
pielikums Nr. 4
07.08.2015.12:00  Pārtraukta procedūra
15.06.2015 "Kauguru kultūras nama jumta seguma nomaiņa un bēniņu siltināšana" Nolikums
29.06.2015.
12:00
SIA "R.K.C.F. Renesanse"  20.07.2015 
05.01.2015 "Degvielas iegāde Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām" NOLIKUMS
19.01.2015
13:00
SIA "LUKoil Baltija R"  02.02.2015 
01.12.2014  "Kurināmā iegāde Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām 2015. gadam"  NOLIKUMS 
12.12.2014
12:00
ZS „Mazputniņi  12.12.2014 
14.10.2014 "Brenguļu sākumskolas jumta atjaunošana"
27.10.2014
16:00
 SIA „Ekers”
 27.10.2014
06.10.2014 "Pārtikas produktu piegāde pienam un piena produktiem, augļiem un dārzeņiem Beverīnas novada izglītības iestādēm"
17.10.2014
12:00
1. daļa "Maize" SIA "Liepkalni", reģ. Nr. 44101001966, adrese, "Liepkalni", Naukšēnu pag., Naukšēnu nov.;2. daļa " Dzīvnieku valsts produkti, gaļa un gaļas produkti" SIA "Rēzeknes gaļas kombināts" reģ. Nr. 42403012397, Rīga iela 22, Rēzekne;3. daļa "Saldēti produkti" SIA "Premia FFL" reģ. Nr. 40003483493, Meža iela 4, Rīga;4. daļa "Piens un piena produkti" SIA "Kabuleti Fruit" reģ. Nr. 40003959814, adrese, Lubānas iela 82, Rīga;5. daļa "Dažādi pārtikas produkti-bakaleja" SIA "Ažiņa komercfirma "Markets"", reģ. Nr. 49502001606, Rūpniecības iela 8a, Cēsis;6. daļa "Eksotiskie augļi",7. daļa "Augļi",8. daļa "Pārējie dārzeņi un garšaugi",9. daļa "Dārzeņi un sakņaugi",10. daļa "Kartupeļi" SIA "Kabuleti Fruit", reģ. Nr. 40003959814, Lubānas iela 82, Rīga 
24.09.2014 "Āfrikas cūku mēra apkarošanai izsludina sarunu procedūru dzesētāvu iegādei medījumu uzglabāšanai" nolikums
06.10.0214
12:00
SIA Inkomercs K  04.12.2014 
14.08.2014 "Pārtikas produktu piegāde Beverīnas novada izglītības iestādēm"
25.08.2014
12:00
1. daļa "Maize" SIA "Liepkalni", reģ. Nr. 44101001966, adrese, "Liepkalni", Naukšēnu pag., Naukšēnu nov.;2. daļa " Dzīvnieku valsts produkti, gaļa un gaļas produkti" SIA "Rēzeknes gaļas kombināts" reģ. Nr. 42403012397, Rīga iela 22, Rēzekne;3. daļa "Saldēti produkti" SIA "Premia FFL" reģ. Nr. 40003483493, Meža iela 4, Rīga;4. daļa "Piens un piena produkti" SIA "Kabuleti Fruit" reģ. Nr. 40003959814, adrese, Lubānas iela 82, Rīga;5. daļa "Dažādi pārtikas produkti-bakaleja" SIA "Ažiņa komercfirma "Markets"", reģ. Nr. 49502001606, Rūpniecības iela 8a, Cēsis;6. daļa "Eksotiskie augļi",7. daļa "Augļi",8. daļa "Pārējie dārzeņi un garšaugi",9 daļa "Dārzeņi un sakņaugi",10. daļa "Kartupeļi" SIA "Kabuleti Fruit", reģ. Nr. 40003959814, Lubānas iela 82, Rīga 03.09.2014
10.03.2014 "Beverīnas novada pašvaldības grunts, grants, šķembu seguma ceļu klājuma greiderēšanas, ceļu sāngrāvju tīrīšanas un atjaunošanas ar motogrideri darbi".
24.03.2014
16.00
SIA Vērsis RO", reģ. Nr. 40003522305, adrese, Krasta iela 4, Jaunmārupe, Mārupes novads 22.04.2014
20.02.2014 "Jauna mikroautobusa iegāde finanšu līzingā Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām" IDN BN 2014-02
Nolikuma Grozījumi
līguma projekta grozījumi
28.03.2014.
16:00
SIA "Alkom-Trans", reģ. Nr. 40003067391, adreseĶīšezera iela 7, Rīga, LV1026
02.01.2014 "Kurināmā iegāde Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām 2014. gadam"
13.01.2014.
17:00
z/s "Mazputniņi" reģ. Nr. 44101005563, adrese "Mazputniņi", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov. 14.01.2014
10.12.2013. Beverīnas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana 2013./2014. un 2014./2015. gadu ziemas sezonām Nolikums 27.10.2013. 12:00
A/S "Latvijas Autoceļu uzturētājs" Valmieras ceļu rajons, reģ. Nr. 40003356530, adrese: Rīgas iela 65, Valmiera
Z/S "Avoti" reģ. Nr. 44101020191, adrese: "Avoti", Plāņu pag., Strenču novads
27.12.2013
04.09.2013. „Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa”  jumta seguma nomaiņa” BNP/2013/08 M.I. 16.09.2013. 12:00 SIA "Metāla Alianse" , reģ. Nr. 44103013461, adrese: V. Baloža iela 13a, Valmiera 24.09.2013
23.08.2013. Pārtikas produktu piegāde Beverīnas novada izglītības iestādēmBNP/2013/07 M.I. 02.09.2013. 12:00
A/S Tukuma piens, reģistrācijas Nr. 40003294211, jelgavas iela 7, Tukums, LV3101
SIA „ Kabuleti fruit”, reģistrācijas Nr. 40003959814, Lubānas iela 82, Rīga, LV1073
SIA „Liepkalni”, reģistrācijas Nr. 44101001966, „Liepkalni”, Naukšēnu pag., Naukšēnu novads, LV 4244
SIA „ Ažiņa komercfirma „ Markets” „, reģistrācijas Nr. 49502001606, Rūpniecības iela 8a, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101
SIA "FOREVERS" reģ. Nr. 40003307535, adrese: Granīta iela 9a, Rīga
02.09.2013
16.07.2013. Degvielas iegāde Trikātas pagasta iestādēm un struktūrvienībāmBNP/2013/06 M.I. 29.07.2012. 17:00 Iepirkums noslēdzies bez rezultātiem 07.08.2013.
24.04.2013. Lietotu mikroautobusu iegāde Beverīnas novada pašvaldības vajadzībāmBNP/2013/05 M.I. 07.05.2013. 17:00 SIA „Formula serviss”, reģistrācijas Nr. 50003245631, Straumes iela1, Tukums, Tukuma novads, LV3104 05.06.2013
25.03.2013. Degvielas iegāde Beverīnas novada pašvaldības vajadzībāmBNP/2013/04 M.I. Nolikums 29.04.2013. 14:00 Par 2.daļu SIA „LuKoil Baltija R”, reģistrācijas Nr. 40003134777, Alīses iela 3, Rīga, LV1046 15.05.2013.
20.02.2013. Lietotu mikroautobusu piegāde Beverīnas novada pašvaldības vajadzībāmBNP/2013/03 M.I. Nolikums 04.03.2013. 12:00
29.01.2013.
Pārtikas produktu piegāde Beverīnas novada izglītības iestādēmBNP/2013/01 M.I. 08.02.2013. 17:00
A/S Tukuma piens, reģistrācijas Nr. 40003294211, jelgavas iela 7, Tukums, LV3101SIA „ Rēzeknes gaļas kombināts, reģistrācijas Nr. 42403012397, Rīgas iela 22, Rēzekne, LV 4601SIA „ Kabuleti fruit”, reģistrācijas Nr. 40003959814, Lubānas iela 82, Rīga, LV1073SIA „ Ažiņa komercfirma „ Markets” „, reģistrācijas Nr. 49502001606, Rūpniecības iela 8a, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101SIA „Liepkalni”, reģistrācijas Nr. 44101001966, „Liepkalni”, Naukšēnu pag., Naukšēnu novads, LV 4244
13.02.2013.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1.panta 23.punktu iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri, visa iepirkuma dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai pircēja profilā Elektroniskajā iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv

VID: publisko iepirkumu pasūtītājiem un pretendentiem jau tagad jāseko vidējai darba ņēmēju stundas tarifa likmei.

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka jau pēc mēneša, no 2015.gada 1.augusta, visiem pretendentiem uz valsts un pašvaldību iepirkumiem būs jānodrošina, ka viņu darbinieku vidējā stundas tarifa likme nav zemāka par    80% no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī. Savukārt, ja tiek konstatēti kandidāta vai pretendenta nodokļu parādi iepirkuma izsludināšanas dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iepirkuma uzsākšanu (ja iepirkums nav jāizsludina), vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kandidāts vai pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā.

Tādēļ VID aicina uzņēmējus jau tagad sekot līdzi vidējai darba ņēmēju stundu tarifa likmei attiecīgajā profesiju grupā valstī, izmantojot jau šobrīd VID mājaslapā pieejamoinformāciju par darba vietām 2015.gada aprīlī atbilstoši profesiju klasifikatoram.

Savukārt līdz 2015.gada 1.augustam, lai nodrošinātu nodokļu maksātājiem iespēju objektīvi novērtēt savu atbilstību šim kritērijam, VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā jeb EDS būs pieejami jauni pārskati, kuros tiks attēlota vidējā stundu tarifa likme uzņēmumā, vidējā stundu tarifa likme valstī un aprēķinātie 80% no vidējās stundu tarifa likmes valstī salīdzinot un attēlojot rezultātu ar vidējās stundu tarifa likmi uzņēmumā. Minētie dati tiks apkopoti, izmantojot darba devēju VID iesniegtās ziņas par darba ņēmējiem.

Minētās prasības paredz grozījumi Publisko iepirkumu likumā, kas ir spēkā jau no 2014.gada 2.augusta. Minētie grozījumi Publisko iepirkumu likumā tika pieņemti ar mērķi mazināt situācijas, kad valsts un pašvaldību iepirkumos piesakās un arī uzvar ģenerāluzņēmēji, kuri paši atbilst Publisko iepirkumu likumā noteiktajiem kritērijiem attiecībā uz darbinieku vidējām algām un nodokļu nomaksas saistību izpildi, savukārt viņu apakšuzņēmēju atbilstība šiem kritērijiem netiek ņemta vērā. Tādējādi tiek kropļota godīga konkurence un radīta nevienlīdzīga situācija starp uzņēmumiem publisko iepirkumu jomā, jo VID veiktie uzraudzības pasākumi liecina, ka bieži vien ģenerāluzņēmēja piedāvātā zemākā cena var tikt nodrošināta tikai tādēļ, ka apakšuzņēmēji daļēji vai pilnībā izvairās no nodokļu nomaksas un maksā algas saviem darbiniekiem „aploksnēs””.

VID arī atgādina, ka no 2015.gada 1.augusta nodokļu maksātājiem VID Publiskojamo datu bāzēbūs iespēja izdrukāt pārskatu ar informāciju par nodokļu (nodevu) parādu uz konkrētu datumu. Savukārt jau šobrīd VID Publiskojamo datu bāzēir iespējams izdrukāt izziņu ar informāciju par nodokļu maksātājiem (juridiskām personām vai fiziskām personām – saimnieciskās darbības veicējiem), kuriem VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda kopsumma pārsniedz 100 latu (pirms euro ieviešanas Latvijā dienas) vai 150 euro (kopš euro ieviešanas Latvijā dienas). Informācija Publiskojamā datu bāzē atjaunojas divas reizes mēnesī (7. un 26.datumā).

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1.panta 23.punktu iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri, visa iepirkuma dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai pircēja profilā Elektroniskajā iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv