Cenu aptaujas (2019.gads)

Publicēšanas  datums

Iepirkuma priekšmets un identifikācijas numurs

Dokumenti

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līguma izpildītājs

Lēmuma

pieņemšanas

datums

20.03.2019.

“Aktīvās atpūtas laukuma labiekārtošana Trikātā, Beverīnas novadā”

ID Nr.  BNP 2019/16

Cenu aptauja

27.03.2019.

plkst. 12:00

   

13.03.2019.

“Būvuzraudzība piedzīvojumu trases izbūvei Mūrmuižā, Beverīnas novadā”

ID Nr.  BNP 2019/15

Cenu aptauja

21.03.2019.

plkst. 12:00

   

13.03.2019.

“Laivu kanāla ar piebraucamo ceļu izbūve “Avotkalni”, Brenguļu pagastā, Beverīnas novadā”

ID Nr.  BNP 2019/14

Cenu aptauja

21.03.2019.

plkst. 12:00

   

13.03.2019.

 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Es arī gribu pamēģināt” ietvaros”

ID Nr.  BNP 2019/13

Cenu aptauja

21.03.2019.

plkst. 12:00

   

05.03.2019.

“Laivu kanāla ar piebraucamo ceļu izbūve “Avotkalni”, Brenguļu pagastā, Beverīnas novadā”

ID Nr. BNP 2019/12

Cenu aptauja

Laivu kanāla projekts

12.03.2019.

plkst. 12:00

Iepirkums noslēdzies BEZ REZULTĀTA! 

13.03.2019. 

05.03.2019.

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Es arī gribu pamēģināt” ietvaros”

ID Nr. BNP 2019/11

Cenu aptauja

12.03.2019.

plkst. 12:00

Iepirkums noslēdzies BEZ REZULTĀTA! 

13.03.2019. 

29.01.2019.

„Beverīnas novada pašvaldības grunts, grants, šķembu seguma ceļu klājuma greiderēšanas darbi”

ID Nr. BNP 2019/9

Cenu aptauja

08.02.2019.

plkst. 12:00

REZULTĀTS

08.02.2019.

11.01.2019.

„Ekskavatoru noma Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām”

ID Nr. BNP 2019/8

Nolikums

21.01.2019.

plkst. 12:00

REZULTĀTS

21.01.2019.

07.01.2019.

“Atbalsta programmas vadīšana vecākiem un līdzatkarīgajiem projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr. BNP 2019/7

Cenu aptauja

24.01.2019.

plkst. 12:00

REZULTĀTS

29.01.2019.

07.01.2019.

“Veselīga uztura gatavošanas nodarbību bērniem kopā ar pieaugušajiem vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr. BNP 2019/6

Cenu aptauja

24.01.2019.

plkst. 12:00

REZULTĀTS

29.01.2019.

07.01.2019.

“Atkarību profilakses programmas vadīšana bērniem projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr. BNP 2019/5

Cenu aptauja

24.01.2019.

plkst. 12:00

REZULTĀTS

29.01.2019.

07.01.2019.

“Motivācijas programmas nodarbību pieaugušajiem vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr. BNP 2019/4

Cenu aptauja

24.01.2019.

plkst. 12:00

REZULTĀTS

29.01.2019.

07.01.2019.

“Veselīga uztura gatavošanas nodarbību bērniem kopā ar pieaugušajiem vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr. BNP 2019/3

Cenu aptauja

24.01.2019.

plkst. 12:00

REZULTĀTS

29.01.2019.

07.01.2019.

“Veselīga uztura gatavošanas nodarbību pieaugušajiem vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr. BNP 2019/2

Cenu aptauja

24.01.2019.

plkst. 12:00

REZULTĀTS

29.01.2019.

02.01.2019.

“Būvuzraudzība tirdzniecības paviljona izbūvei Mūrmuižā, Beverīnas novadā”

ID Nr. BNP 2019/1

Cenu aptauja

10.01.2019.

plkst. 12:00

Iepirkums pārtraukts!

REZULTĀTS

10.01.2019.