2019.gada publiskie iepirkumi - ARHĪVS

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1.panta 23.punktu iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri, visa iepirkuma dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai pircēja profilā Elektroniskajā iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv

Publicēšanas  datums

Iepirkuma priekšmets un identifikācijas numurs

Dokumenti

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līguma izpildītājs

Lēmuma

pieņemšanas

datums

10.12.2019.

Beverīnas novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde

ID Nr. BNP 2019/40

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Supplier/Organizer/1154

23.12.2019. plkst.10.30 REZULTĀTS 23.12.2019.
02.12.2019.

Pārtikas produktu piegāde Beverīnas novada pašvaldības izglītības iestādēm

ID Nr. BNP 2019/39

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Supplier/Organizer/1154

18.12.2019. plkst.10.00 REZULTĀTS 20.12.2019.
05.11.2019.
"Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām 2020.gadam"
 
ID Nr. BNP 2019/38

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Supplier/Organizer/1154

20.11.2019. plkst.13.00 REZULTĀTS 20.11.2019.
23.10.2019.

"Degvielas iegāde Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām"

ID Nr. BNP 2019/37

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Supplier/Organizer/1154

12.11.2019. plkst.10.00 REZULTĀTS 12.11.2019.
08.10.2019.

"Beverīnas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana 2019./2020. un 2020./2021.gada ziemas sezonās”

ID Nr.  BNP 2019/36

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Supplier/Organizer/1154

21.10.2019. plkst. 10:00 REZULTĀTS 24.10.2019.
02.10.2019.

"Servera iegāde Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām”

ID Nr.  BNP 2019/35
Cenu aptauja 11.10.2019. plkst. 12:00 REZULTĀTS 14.10.2019.
18.09.2019.

“Būvuzraudzība piedzīvojumu trases izbūvei Mūrmuižā, Beverīnas novadā” 

ID Nr. BNP 2019/34

Cenu aptauja 25.09.2019. plkst. 12:00 REZULTĀTS 25.09.2019.
05.09.2019.

 “Bērnu emocionālās audzināšanas programmas vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

BNP 2019/33

Cenu aptauja 12.09.2019. plkst. 12:00 REZULTĀTS 12.09.2019.
29.08.2019.

 “Bērnu emocionālās audzināšanas programmas vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

BNP 2019/32

Cenu aptauja 05.09.2019. plkst. 10:00 REZULTĀTS 05.09.2019.
20.08.2019.

"Daudzfunkcionālās ēkas "Pagastmāja" rekonstrukcija"

BNP 2019/31

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Supplier/Organizer/1154

18.09.2019. plkst. 10:00 REZULTĀTS  27.09.2019.
12.08.2019.

“Meistarklases “Grūtnieču un jauno māmiņu ēdienkarte” vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

BNP 2019/30

Cenu aptauja 28.08.2019. plkst. 12:00  REZULTĀTS  28.08.2019.
12.08.2019.

“Bērnu emocionālās audzināšanas programmas vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

BNP 2019/29

Cenu aptauja 28.08.2019. plkst. 12:00 REZULTĀTS  28.08.2019.
12.08.2019.

“Orientēšanās spēļu organizēšana bērniem un vecākiem projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

BNP 2019/28

Cenu aptauja 28.08.2019. plkst. 12:00 REZULTĀTS  28.08.2019.
12.08.2019.

“Vingrošanas nodarbību vadīšana sēdoša darba veicējiem projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

BNP 2019/27

Cenu aptauja 28.08.2019. plkst. 12:00 REZULTĀTS  28.08.2019.
12.08.2019.

“Vingrošanas nodarbību vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

BNP 2019/26

Cenu aptauja 28.08.2019. plkst. 12:00 REZULTĀTS 28.08.2019.
25.06.2019.

"Beverīnas novada pašvaldības ceļmalu pļaušanas darbi"

BNP 2019/24

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Supplier/Organizer/1154

16.07.2019. plkst. 12:00 REZULTĀTS 19.07.2019.
20.06.2019.

"Pārgājienu organizēšana bērniem un pieaugušajiem projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros"

BNP 2019/25

Cenu aptauja 27.06.2019. plkst. 12:00 REZULTĀTS  27.06.2019.
23.05.2019.

"Daudzfunkcionālās ēkas “Pagastmāja” pārbūve"

BNP 2019/19

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Supplier/Organizer/1154

12.06.2019. plkst. 10:00 Iepirkums pārtraukts! 21.06.2019.
22.05.2019.

"Beverīnas novada pašvaldības ceļa Robežnieki-Kauguri divkārtu virsmas seguma būvniecība"

BNP 2019/23

Cenu aptauja 04.06.2019. plkst. 12:00 Iepirkums noslēdzies BEZ REZULTĀTA! 04.06.2019.
21.05.2019. 

"Kurināmo granulu piegāde Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām"

BNP 2019/21

 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

Procurement/21375

18.06.2019. plkst. 10:00 REZULTĀTS 18.06.2019.
20.05.2019.

“Pasākuma “Vesels = laimīgs” nodrošināšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr.  BNP 2019/22

Cenu aptauja 28.05.2019. plkst. 12:00 REZULTĀTS  28.05.2019.
15.05.2019.

"Beverīnas novada pašvaldības autoceļu grants seguma atjaunošanas darbi"

ID Nr.  BNP 2019/20

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Supplier/Procurement/21452

28.05.2019. plkst. 12:00  REZULTĀTS  28.05.2019.
16.04.2019.

"Beverīnas novada Kauguru kultūras nama remonts"

 ID Nr.  BNP 2019/18

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

Procurement/16946 

 07.05.2019. plkst. 16:00 REZULTĀTS 09.05.2019. 
08.04.2019.

 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Es arī gribu pamēģināt” ietvaros” nodarbība skolēniem “ Tikšanās ar motosportistu”

ID Nr.  BNP 2019/17

Cenu aptauja 16.04.2019. plkst. 12:00  REZULTĀTS  17.04.2019.
20.03.2019.

“Aktīvās atpūtas laukuma labiekārtošana Trikātā, Beverīnas novadā”

ID Nr.  BNP 2019/16

Cenu aptauja

27.03.2019.

plkst. 12:00

 REZULTĀTS 02.04.2019. 

13.03.2019.

“Būvuzraudzība piedzīvojumu trases izbūvei Mūrmuižā, Beverīnas novadā”

ID Nr.  BNP 2019/15

Cenu aptauja

21.03.2019.

plkst. 12:00

Iepirkums noslēdzies BEZ REZULTĀTA! 22.03.2019.

13.03.2019.

“Laivu kanāla ar piebraucamo ceļu izbūve “Avotkalni”, Brenguļu pagastā, Beverīnas novadā”

ID Nr.  BNP 2019/14

Cenu aptauja

21.03.2019.

plkst. 12:00

REZULTĀTS  22.03.2019.

13.03.2019.

 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Es arī gribu pamēģināt” ietvaros”

ID Nr.  BNP 2019/13

Cenu aptauja

21.03.2019.

plkst. 12:00

REZULTĀTS 22.03.2019.

05.03.2019.

“Laivu kanāla ar piebraucamo ceļu izbūve “Avotkalni”, Brenguļu pagastā, Beverīnas novadā”

ID Nr. BNP 2019/12

Cenu aptauja

Laivu kanāla projekts

12.03.2019.

plkst. 12:00

Iepirkums noslēdzies BEZ REZULTĀTA! 

13.03.2019. 

05.03.2019.

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Es arī gribu pamēģināt” ietvaros”

ID Nr. BNP 2019/11

Cenu aptauja

12.03.2019.

plkst. 12:00

Iepirkums noslēdzies BEZ REZULTĀTA! 

13.03.2019. 

 01.03.2019.

"Piedzīvojumu trases izbūve Mūrmuižā, Beverīnas novadā"

ID Nr. BNP 2019/10

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Supplier/Procurement/17826

12.03.2019.

plkst. 12:00

REZULTĀTS 13.03.2019.

29.01.2019.

„Beverīnas novada pašvaldības grunts, grants, šķembu seguma ceļu klājuma greiderēšanas darbi”

ID Nr. BNP 2019/9

Cenu aptauja

08.02.2019.

plkst. 12:00

REZULTĀTS

08.02.2019.

11.01.2019.

„Ekskavatoru noma Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām”

ID Nr. BNP 2019/8

Nolikums

21.01.2019.

plkst. 12:00

REZULTĀTS

21.01.2019.

07.01.2019.

“Atbalsta programmas vadīšana vecākiem un līdzatkarīgajiem projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr. BNP 2019/7

Cenu aptauja

24.01.2019.

plkst. 12:00

REZULTĀTS

29.01.2019.

07.01.2019.

“Veselīga uztura gatavošanas nodarbību bērniem kopā ar pieaugušajiem vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr. BNP 2019/6

Cenu aptauja

24.01.2019.

plkst. 12:00

REZULTĀTS

29.01.2019.

07.01.2019.

“Atkarību profilakses programmas vadīšana bērniem projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr. BNP 2019/5

Cenu aptauja

24.01.2019.

plkst. 12:00

REZULTĀTS

29.01.2019.

07.01.2019.

“Motivācijas programmas nodarbību pieaugušajiem vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr. BNP 2019/4

Cenu aptauja

24.01.2019.

plkst. 12:00

REZULTĀTS

29.01.2019.

07.01.2019.

“Veselīga uztura gatavošanas nodarbību bērniem kopā ar pieaugušajiem vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr. BNP 2019/3

Cenu aptauja

24.01.2019.

plkst. 12:00

REZULTĀTS

29.01.2019.

07.01.2019.

“Veselīga uztura gatavošanas nodarbību pieaugušajiem vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr. BNP 2019/2

Cenu aptauja

24.01.2019.

plkst. 12:00

REZULTĀTS

29.01.2019.

02.01.2019.

“Būvuzraudzība tirdzniecības paviljona izbūvei Mūrmuižā, Beverīnas novadā”

ID Nr. BNP 2019/1

Cenu aptauja

10.01.2019.

plkst. 12:00

Iepirkums pārtraukts!

REZULTĀTS

10.01.2019.