2021. gada publiskie iepirkumi

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1.panta 23.punktu iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri, visa iepirkuma dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai pircēja profilā Elektroniskajā iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv

Publicēšanas datums Iepirkuma priekšmets un identifikācijas numurs Dokumenti Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Līguma izpildītājs

Lēmuma

pieņemšanas

datums

02.07.2021.

Brenguļu kultūras nama zāles remonts

ID Nr.  BNP 2021/12

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Procurement/Edit/58435

18.06. 2021. plkst.10.00 REZULTĀTS 06.07.2021.
17.05.2021.

“Lekcija par emocionālo veselību  Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr.  BNP 2021/11

Cenu aptauja
25.05.2021. plkst. 12.00 REZULTĀTS 25.05.2021.
17.05.2021.

“Trikātas pamatskolas ēkas fasādes atjaunošanas darbi”

ID Nr.  BNP 2021/10

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Supplier/Organizer/1154

03.06.2021. plkst.10.00 REZULTĀTS 10.06.2021.
19.04.2021.

 “Vingrošanas nodarbības projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr.  BNP 2021/9

Cenu aptauja 27.04.2021. plkst.12.00 REZULTĀTS 27.04.2021.
26.04.2021.

"Trikātas pagasta ēkas jumta siltināšanas darbi"

ID Nr.  BNP 2021/8

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Procurement/Edit/55213

06.05.2021. plkst.10.00 REZULTĀTS 06.05.2021.
30.03.2021.

“Veselīga uztura lekcija projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr.  BNP 2021/7

Cenu aptauja 08.04.2021. plkst.12.00 REZULTĀTS 08.04.2021.
30.03.2021.

“Vingrošanas nodarbības projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr.  BNP 2021/6

Cenu aptauja 08.04.2021. plkst.12.00 REZULTĀTS 08.04.2021.
30.03.2021.

 “Nūjošanas nodarbības projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr.  BNP 2021/5

Cenu aptauja 08.04.2021. plkst.12.00 Iepirkums noslēdzies bez rezultāta!  08.04.2021.
29.03.2021.

"Beverīnas novada pašvaldības autoceļu virsmas seguma atjaunošanas darbi"

ID Nr.  BNP 2021/4

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Procurement/Edit/54436

16.04.2021.

plkst. 10.00

REZULTĀTS 23.04.2021.
26.03.2021.

 "Beverīnas novada pašvaldības autoceļu grants seguma atjaunošanas darbi"

ID Nr.  BNP 2021/3

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Procurement/Edit/54167

14.04.2021.

plkst. 10.30

REZULTĀTS 14.04.2021.
24.03.2021.

Ekskavatoru noma Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām

ID Nr. BNP 2021/2

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Procurement/Edit/53864

14.04.2021.

plkst. 10.00

REZULTĀTS 14.04.2021.
15.03.2021.

""Pagastmājas" jumta pārbūve"

ID Nr. BNP 2021/1

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Procurement/Edit/53407

25.03.2021.

plkst. 10.00

REZULTĀTS 25.03.2021.