2021. gada publiskie iepirkumi

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1.panta 23.punktu iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri, visa iepirkuma dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai pircēja profilā Elektroniskajā iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv

Publicēšanas datums Iepirkuma priekšmets un identifikācijas numurs Dokumenti Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Līguma izpildītājs

Lēmuma

pieņemšanas

datums

30.03.2021.

“Veselīga uztura lekcija projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr.  BNP 2021/7

Cenu aptauja 08.04.2021. plkst.12.00 REZULTĀTS 08.04.2021.
30.03.2021.

“Vingrošanas nodarbības projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr.  BNP 2021/6

Cenu aptauja 08.04.2021. plkst.12.00 REZULTĀTS 08.04.2021.
30.03.2021.

 “Nūjošanas nodarbības projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr.  BNP 2021/5

Cenu aptauja 08.04.2021. plkst.12.00 Iepirkums noslēdzies bez rezultāta!  08.04.2021.
29.03.2021.

"Beverīnas novada pašvaldības autoceļu virsmas seguma atjaunošanas darbi"

ID Nr.  BNP 2021/4

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Procurement/Edit/54436

16.04.2021.

plkst. 10.00

   
26.03.2021.

 "Beverīnas novada pašvaldības autoceļu grants seguma atjaunošanas darbi"

ID Nr.  BNP 2021/3

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Procurement/Edit/54167

14.04.2021.

plkst. 10.30

REZULTĀTS 14.04.2021.
24.03.2021.

Ekskavatoru noma Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām

ID Nr. BNP 2021/2

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Procurement/Edit/53864

14.04.2021.

plkst. 10.00

REZULTĀTS 14.04.2021.
15.03.2021.

""Pagastmājas" jumta pārbūve"

ID Nr. BNP 2021/1

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Procurement/Edit/53407

25.03.2021.

plkst. 10.00

REZULTĀTS 25.03.2021.