2020.gada publiskie iepirkumi

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1.panta 23.punktu iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri, visa iepirkuma dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai pircēja profilā Elektroniskajā iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv

Publicēšanas datums Iepirkuma priekšmets un identifikācijas numurs Dokumenti Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Līguma izpildītājs

Lēmuma

pieņemšanas

datums

06.11.2020.

 “Lekcijas par atkarībām vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr. BNP2020/16

Cenu aptauja

17.11.2020.

plkst. 12.00

Iepirkums noslēdzies BEZ REZULTĀTA! 17.11.2020.
06.11.2020.

 “Garīgās veselības veicināšanas nodarbības vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr.  BNP 2020/15

Cenu aptauja

17.11.2020.

plkst. 12.00

Iepirkums noslēdzies BEZ REZULTĀTA! 17.11.2020.
05.11.2020.

 „Beverīnas novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde”

ID Nr. BNP 2020/14

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Procurement/Edit/47006 

26.11.2020.

plkst. 10.00

REZULTĀTS 27.11.2020.
05.11.2020.

 “Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām periodam 01.01.2021.-31.05.2022.”

ID Nr. BNP 2020/13

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Procurement/Edit/46714

20.11.2020.

plkst. 13.00

REZULTĀTS 27.11.2020.
15.10.2020.

 “Ārstnieciskā vingrošana pirmskolas izglītības iestādēs projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr. BNP 2020/12

Cenu aptauja

23.10.2020.

plkst. 12.00

Iepirkums noslēdzies BEZ REZULTĀTA! 23.10.2020.
15.10.2020.

“Pārgājienu organizēšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr. BNP 2020/11

Cenu aptauja

23.10.2020.

plkst. 12.00

Iepirkums noslēdzies BEZ REZULTĀTA! 23.10.2020.
06.10.2020.

 “Ārstnieciskā vingrošana pirmskolas izglītības iestādēs projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr. BNP 2020/10

Cenu aptauja

12.10.2020.

plkst. 12.00

Iepirkums noslēdzies BEZ REZULTĀTA! 12.10.2020.
06.10.2020.

 “Jogas nodarbību vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr. BNP 2020/9

Cenu aptauja

12.10.2020.

plkst. 12.00

REZULTĀTS 12.10.2020.
24.09.2020.

“Pārgājienu organizēšana bērniem un pieaugušajiem projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr. BNP 2020/8

Cenu aptauja

02.10.2020.

 

plkst. 12.00

Iepirkums noslēdzies BEZ REZULTĀTA! 02.10.2020.
24.09.2020.

“Jogas nodarbību vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr. 2020/7

Cenu aptauja

02.10.2020.

plkst. 12.00

Iepirkums noslēdzies BEZ REZULTĀTA! 02.10.2020.
24.09.2020.

“Ārstnieciskā vingrošana pirmskolas izglītības iestādēs projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr. BNP2020/6

Cenu aptauja

02.10.2020.

plkst. 12.00

Iepirkums noslēdzies BEZ REZULTĀTA! 02.10.2020.
13.07.2020.

Kurināmo granulu piegāde Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām

ID Nr. BNP 2020/5

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Procurement/Edit/41635 

04.08.2020. plkst. 10.00

REZULTĀTS  04.08.2020.
12.06.2020.

Trikātas viduslaiku pils Ziemeļu torņa konservācijas darbi

ID Nr. BNP 2020/4

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Supplier/Procurement/40538

02.07.2020. plkst. 10.00 REZULTĀTS 02.07.2020.
05.06.2020.

Beverīnas novada pašvaldības autoceļu grants seguma atjaunošanas darbi

ID Nr. BNP 2020/3

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Supplier/ProcurementProposals/36428

16.06.2020. plkst. 13.00 REZULTĀTS 16.06.2020.
04.06.2020.

Trikātas kapličas jumta seguma maiņa

ID Nr. BNP 2020/2

Cenu aptauja 11.06.2020. plkst. 12:00 REZULTĀTS 13.06.2020.
 21.05.2020.

Trikātas viduslaiku pils Ziemeļu torņa konservācijas darbi

ID Nr. BNP 2020/1

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Supplier/ProcurementProposals/39016

05.06.2020. plkst.10.00, EISā

Iepirkums noslēdzies BEZ REZULTĀTA! 05.06.2020.