FOTO: AMANDA PAEGLE

2020.gada publiskie iepirkumi

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1.panta 23.punktu iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri, visa iepirkuma dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai pircēja profilā Elektroniskajā iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv

Publicēšanas datums Iepirkuma priekšmets un identifikācijas numurs Dokumenti Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Līguma izpildītājs

Lēmuma

pieņemšanas

datums

24.09.2020.

“Ārstnieciskā vingrošana pirmskolas izglītības iestādēs projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr. BNP2020/6

Cenu aptauja

02.10.2020.

plkst. 12.00

   
24.09.2020.

“Jogas nodarbību vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr. 2020/7

Cenu aptauja

02.10.2020.

plkst. 12.00

   
24.09.2020.

“Pārgājienu organizēšana bērniem un pieaugušajiem projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr. BNP 2020/8

Cenu aptauja

02.10.2020.

plkst. 12.00

   
13.07.2020.

Kurināmo granulu piegāde Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām

ID Nr. BNP 2020/5

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Procurement/Edit/41635 

04.08.2020. plkst. 10.00

REZULTĀTS  04.08.2020.
12.06.2020.

Trikātas viduslaiku pils Ziemeļu torņa konservācijas darbi

ID Nr. BNP 2020/4

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Supplier/Procurement/40538

02.07.2020. plkst. 10.00    
05.06.2020.

Beverīnas novada pašvaldības autoceļu grants seguma atjaunošanas darbi

ID Nr. BNP 2020/3

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Supplier/ProcurementProposals/36428

16.06.2020. plkst. 13.00 REZULTĀTS 16.06.2020.
04.06.2020.

Trikātas kapličas jumta seguma maiņa

ID Nr. BNP 2020/2

Cenu aptauja 11.06.2020. plkst. 12:00 REZULTĀTS 13.06.2020.
 21.05.2020.

Trikātas viduslaiku pils Ziemeļu torņa konservācijas darbi

ID Nr. BNP 2020/1

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Supplier/ProcurementProposals/39016

05.06.2020. plkst.10.00, EISā

Iepirkums noslēdzies BEZ REZULTĀTA! 05.06.2020.