2020.gada publiskie iepirkumi - ARHĪVS

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1.panta 23.punktu iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri, visa iepirkuma dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai pircēja profilā Elektroniskajā iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv

Publicēšanas datums Iepirkuma priekšmets un identifikācijas numurs Dokumenti Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Līguma izpildītājs

Lēmuma

pieņemšanas

datums

06.11.2020.

 “Lekcijas par atkarībām vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr. BNP2020/16

Cenu aptauja

17.11.2020.

plkst. 12.00

Iepirkums noslēdzies BEZ REZULTĀTA! 17.11.2020.
06.11.2020.

 “Garīgās veselības veicināšanas nodarbības vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr.  BNP 2020/15

Cenu aptauja

17.11.2020.

plkst. 12.00

Iepirkums noslēdzies BEZ REZULTĀTA! 17.11.2020.
05.11.2020.

 „Beverīnas novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde”

ID Nr. BNP 2020/14

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Procurement/Edit/47006 

26.11.2020.

plkst. 10.00

REZULTĀTS 27.11.2020.
05.11.2020.

 “Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām periodam 01.01.2021.-31.05.2022.”

ID Nr. BNP 2020/13

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Procurement/Edit/46714

20.11.2020.

plkst. 13.00

REZULTĀTS 27.11.2020.
15.10.2020.

 “Ārstnieciskā vingrošana pirmskolas izglītības iestādēs projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr. BNP 2020/12

Cenu aptauja

23.10.2020.

plkst. 12.00

Iepirkums noslēdzies BEZ REZULTĀTA! 23.10.2020.
15.10.2020.

“Pārgājienu organizēšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr. BNP 2020/11

Cenu aptauja

23.10.2020.

plkst. 12.00

Iepirkums noslēdzies BEZ REZULTĀTA! 23.10.2020.
06.10.2020.

 “Ārstnieciskā vingrošana pirmskolas izglītības iestādēs projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr. BNP 2020/10

Cenu aptauja

12.10.2020.

plkst. 12.00

Iepirkums noslēdzies BEZ REZULTĀTA! 12.10.2020.
06.10.2020.

 “Jogas nodarbību vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr. BNP 2020/9

Cenu aptauja

12.10.2020.

plkst. 12.00

REZULTĀTS 12.10.2020.
24.09.2020.

“Pārgājienu organizēšana bērniem un pieaugušajiem projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr. BNP 2020/8

Cenu aptauja

02.10.2020.

 

plkst. 12.00

Iepirkums noslēdzies BEZ REZULTĀTA! 02.10.2020.
24.09.2020.

“Jogas nodarbību vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr. 2020/7

Cenu aptauja

02.10.2020.

plkst. 12.00

Iepirkums noslēdzies BEZ REZULTĀTA! 02.10.2020.
24.09.2020.

“Ārstnieciskā vingrošana pirmskolas izglītības iestādēs projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr. BNP2020/6

Cenu aptauja

02.10.2020.

plkst. 12.00

Iepirkums noslēdzies BEZ REZULTĀTA! 02.10.2020.
13.07.2020.

Kurināmo granulu piegāde Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām

ID Nr. BNP 2020/5

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Procurement/Edit/41635 

04.08.2020. plkst. 10.00

REZULTĀTS  04.08.2020.
12.06.2020.

Trikātas viduslaiku pils Ziemeļu torņa konservācijas darbi

ID Nr. BNP 2020/4

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Supplier/Procurement/40538

02.07.2020. plkst. 10.00 REZULTĀTS 02.07.2020.
05.06.2020.

Beverīnas novada pašvaldības autoceļu grants seguma atjaunošanas darbi

ID Nr. BNP 2020/3

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Supplier/ProcurementProposals/36428

16.06.2020. plkst. 13.00 REZULTĀTS 16.06.2020.
04.06.2020.

Trikātas kapličas jumta seguma maiņa

ID Nr. BNP 2020/2

Cenu aptauja 11.06.2020. plkst. 12:00 REZULTĀTS 13.06.2020.
 21.05.2020.

Trikātas viduslaiku pils Ziemeļu torņa konservācijas darbi

ID Nr. BNP 2020/1

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Supplier/ProcurementProposals/39016

05.06.2020. plkst.10.00, EISā

Iepirkums noslēdzies BEZ REZULTĀTA! 05.06.2020.