2019.gada publiskie iepirkumi

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1.panta 23.punktu iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri, visa iepirkuma dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai pircēja profilā Elektroniskajā iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv

Publicēšanas  datums

Iepirkuma priekšmets un identifikācijas numurs

Dokumenti

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līguma izpildītājs

Lēmuma

pieņemšanas

datums

10.12.2019.

Beverīnas novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde

ID Nr. BNP 2019/40

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Supplier/Organizer/1154

23.12.2019. plkst.10.30 REZULTĀTS 23.12.2019.
02.12.2019.

Pārtikas produktu piegāde Beverīnas novada pašvaldības izglītības iestādēm

ID Nr. BNP 2019/39

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Supplier/Organizer/1154

18.12.2019. plkst.10.00 REZULTĀTS 20.12.2019.
05.11.2019.
"Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām 2020.gadam"
 
ID Nr. BNP 2019/38

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Supplier/Organizer/1154

20.11.2019. plkst.13.00 REZULTĀTS 20.11.2019.
23.10.2019.

"Degvielas iegāde Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām"

ID Nr. BNP 2019/37

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Supplier/Organizer/1154

12.11.2019. plkst.10.00 REZULTĀTS 12.11.2019.
08.10.2019.

"Beverīnas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana 2019./2020. un 2020./2021.gada ziemas sezonās”

ID Nr.  BNP 2019/36

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Supplier/Organizer/1154

21.10.2019. plkst. 10:00 REZULTĀTS 24.10.2019.
02.10.2019.

"Servera iegāde Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām”

ID Nr.  BNP 2019/35
Cenu aptauja 11.10.2019. plkst. 12:00 REZULTĀTS 14.10.2019.
18.09.2019.

“Būvuzraudzība piedzīvojumu trases izbūvei Mūrmuižā, Beverīnas novadā” 

ID Nr. BNP 2019/34

Cenu aptauja 25.09.2019. plkst. 12:00 REZULTĀTS 25.09.2019.
05.09.2019.

 “Bērnu emocionālās audzināšanas programmas vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

BNP 2019/33

Cenu aptauja 12.09.2019. plkst. 12:00 REZULTĀTS 12.09.2019.
29.08.2019.

 “Bērnu emocionālās audzināšanas programmas vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

BNP 2019/32

Cenu aptauja 05.09.2019. plkst. 10:00 REZULTĀTS 05.09.2019.
20.08.2019.

"Daudzfunkcionālās ēkas "Pagastmāja" rekonstrukcija"

BNP 2019/31

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Supplier/Organizer/1154

18.09.2019. plkst. 10:00 REZULTĀTS  27.09.2019.
12.08.2019.

“Meistarklases “Grūtnieču un jauno māmiņu ēdienkarte” vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

BNP 2019/30

Cenu aptauja 28.08.2019. plkst. 12:00  REZULTĀTS  28.08.2019.
12.08.2019.

“Bērnu emocionālās audzināšanas programmas vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

BNP 2019/29

Cenu aptauja 28.08.2019. plkst. 12:00 REZULTĀTS  28.08.2019.
12.08.2019.

“Orientēšanās spēļu organizēšana bērniem un vecākiem projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

BNP 2019/28

Cenu aptauja 28.08.2019. plkst. 12:00 REZULTĀTS  28.08.2019.
12.08.2019.

“Vingrošanas nodarbību vadīšana sēdoša darba veicējiem projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

BNP 2019/27

Cenu aptauja 28.08.2019. plkst. 12:00 REZULTĀTS  28.08.2019.
12.08.2019.

“Vingrošanas nodarbību vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

BNP 2019/26

Cenu aptauja 28.08.2019. plkst. 12:00 REZULTĀTS 28.08.2019.
25.06.2019.

"Beverīnas novada pašvaldības ceļmalu pļaušanas darbi"

BNP 2019/24

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Supplier/Organizer/1154

16.07.2019. plkst. 12:00 REZULTĀTS 19.07.2019.
20.06.2019.

"Pārgājienu organizēšana bērniem un pieaugušajiem projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros"

BNP 2019/25

Cenu aptauja 27.06.2019. plkst. 12:00 REZULTĀTS  27.06.2019.
23.05.2019.

"Daudzfunkcionālās ēkas “Pagastmāja” pārbūve"

BNP 2019/19

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Supplier/Organizer/1154

12.06.2019. plkst. 10:00 Iepirkums pārtraukts! 21.06.2019.
22.05.2019.

"Beverīnas novada pašvaldības ceļa Robežnieki-Kauguri divkārtu virsmas seguma būvniecība"

BNP 2019/23

Cenu aptauja 04.06.2019. plkst. 12:00 Iepirkums noslēdzies BEZ REZULTĀTA! 04.06.2019.
21.05.2019. 

"Kurināmo granulu piegāde Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām"

BNP 2019/21

 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

Procurement/21375

18.06.2019. plkst. 10:00 REZULTĀTS 18.06.2019.
20.05.2019.

“Pasākuma “Vesels = laimīgs” nodrošināšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr.  BNP 2019/22

Cenu aptauja 28.05.2019. plkst. 12:00 REZULTĀTS  28.05.2019.
15.05.2019.

"Beverīnas novada pašvaldības autoceļu grants seguma atjaunošanas darbi"

ID Nr.  BNP 2019/20

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Supplier/Procurement/21452

28.05.2019. plkst. 12:00  REZULTĀTS  28.05.2019.
16.04.2019.

"Beverīnas novada Kauguru kultūras nama remonts"

 ID Nr.  BNP 2019/18

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

Procurement/16946 

 07.05.2019. plkst. 16:00 REZULTĀTS 09.05.2019. 
08.04.2019.

 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Es arī gribu pamēģināt” ietvaros” nodarbība skolēniem “ Tikšanās ar motosportistu”

ID Nr.  BNP 2019/17

Cenu aptauja 16.04.2019. plkst. 12:00  REZULTĀTS  17.04.2019.
20.03.2019.

“Aktīvās atpūtas laukuma labiekārtošana Trikātā, Beverīnas novadā”

ID Nr.  BNP 2019/16

Cenu aptauja

27.03.2019.

plkst. 12:00

 REZULTĀTS 02.04.2019. 

13.03.2019.

“Būvuzraudzība piedzīvojumu trases izbūvei Mūrmuižā, Beverīnas novadā”

ID Nr.  BNP 2019/15

Cenu aptauja

21.03.2019.

plkst. 12:00

Iepirkums noslēdzies BEZ REZULTĀTA! 22.03.2019.

13.03.2019.

“Laivu kanāla ar piebraucamo ceļu izbūve “Avotkalni”, Brenguļu pagastā, Beverīnas novadā”

ID Nr.  BNP 2019/14

Cenu aptauja

21.03.2019.

plkst. 12:00

REZULTĀTS  22.03.2019.

13.03.2019.

 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Es arī gribu pamēģināt” ietvaros”

ID Nr.  BNP 2019/13

Cenu aptauja

21.03.2019.

plkst. 12:00

REZULTĀTS 22.03.2019.

05.03.2019.

“Laivu kanāla ar piebraucamo ceļu izbūve “Avotkalni”, Brenguļu pagastā, Beverīnas novadā”

ID Nr. BNP 2019/12

Cenu aptauja

Laivu kanāla projekts

12.03.2019.

plkst. 12:00

Iepirkums noslēdzies BEZ REZULTĀTA! 

13.03.2019. 

05.03.2019.

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Es arī gribu pamēģināt” ietvaros”

ID Nr. BNP 2019/11

Cenu aptauja

12.03.2019.

plkst. 12:00

Iepirkums noslēdzies BEZ REZULTĀTA! 

13.03.2019. 

 01.03.2019.

"Piedzīvojumu trases izbūve Mūrmuižā, Beverīnas novadā"

ID Nr. BNP 2019/10

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/

Supplier/Procurement/17826

12.03.2019.

plkst. 12:00

REZULTĀTS 13.03.2019.

29.01.2019.

„Beverīnas novada pašvaldības grunts, grants, šķembu seguma ceļu klājuma greiderēšanas darbi”

ID Nr. BNP 2019/9

Cenu aptauja

08.02.2019.

plkst. 12:00

REZULTĀTS

08.02.2019.

11.01.2019.

„Ekskavatoru noma Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām”

ID Nr. BNP 2019/8

Nolikums

21.01.2019.

plkst. 12:00

REZULTĀTS

21.01.2019.

07.01.2019.

“Atbalsta programmas vadīšana vecākiem un līdzatkarīgajiem projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr. BNP 2019/7

Cenu aptauja

24.01.2019.

plkst. 12:00

REZULTĀTS

29.01.2019.

07.01.2019.

“Veselīga uztura gatavošanas nodarbību bērniem kopā ar pieaugušajiem vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr. BNP 2019/6

Cenu aptauja

24.01.2019.

plkst. 12:00

REZULTĀTS

29.01.2019.

07.01.2019.

“Atkarību profilakses programmas vadīšana bērniem projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr. BNP 2019/5

Cenu aptauja

24.01.2019.

plkst. 12:00

REZULTĀTS

29.01.2019.

07.01.2019.

“Motivācijas programmas nodarbību pieaugušajiem vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr. BNP 2019/4

Cenu aptauja

24.01.2019.

plkst. 12:00

REZULTĀTS

29.01.2019.

07.01.2019.

“Veselīga uztura gatavošanas nodarbību bērniem kopā ar pieaugušajiem vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr. BNP 2019/3

Cenu aptauja

24.01.2019.

plkst. 12:00

REZULTĀTS

29.01.2019.

07.01.2019.

“Veselīga uztura gatavošanas nodarbību pieaugušajiem vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” ietvaros”

ID Nr. BNP 2019/2

Cenu aptauja

24.01.2019.

plkst. 12:00

REZULTĀTS

29.01.2019.

02.01.2019.

“Būvuzraudzība tirdzniecības paviljona izbūvei Mūrmuižā, Beverīnas novadā”

ID Nr. BNP 2019/1

Cenu aptauja

10.01.2019.

plkst. 12:00

Iepirkums pārtraukts!

REZULTĀTS

10.01.2019.