Iedzīvotāju sapulce par Trikātas kapu sakārtošanu

SAPULCE PAR TRIKATAS KAPU SAKARTOSANU