Dokumentu projekti

Grozījumi Beverīnas novada pašvaldības 2020.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2020 “Decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves, reģistrēšanas, izvešanas un lietošanas noteikumi Beverīnas novadā”

Projekts

Paskaidrojuma raksts

Grozījumi 2017.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.9/2017 „Par sociālo palīdzību Beverīnas novadā”

Projekts

Paskaidrojuma raksts

 

Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumiem un atbildību par to pārkāpšanu

Projekts

Paskaidrojuma raksts

 

Par koku ciršanu ārpus meža Beverīnas novadā

Projekts

Paskaidrojuma raksts

Par sabiedrisko kārtību Beverīnas novadā

Projekts

Paskaidrojuma raksts

Par ielu nosaukumu, ēku numura zīmju, māju nosaukumu un objektu norāžu izvietošanu Beverīnas novadā

Projekts

Paskaidrojuma raksts

Pielikums

 

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves, reģistrēšanas, izvešanas un lietošanas noteikumi Beverīnas novadā

Projekts

Grozījumi Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.11/ 2018 “Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu Beverīnas novadā”

Projekts

Grozījums Beverīnas novada pašvaldības 2019.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4/ 2019 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Beverīnas novadā”

Projekts