Dokumentu projekti

Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā

Projekts

Paskaidrojuma raksts

Nolikums

1.-6.pielikums, 7.pielikums, 8.pielikums, 9.pielikums, 10.pielikums, 11.pielikums, 12.pielikums, 13.pielikums - Saskaņojumi

 

Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Beverīnas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupās

Projekts

Paskaidrojuma raksts

Grozījums 2010.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.6 “Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu Beverīnas novadā”

 
 
 
Saistošie noteikumi "Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Beverīnas novadā"

Projekts

Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi "Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrēšanas, izvešanas un lietošanas noteikumi Beverīnas novadā"

Projekts

Paskaidrojuma raksts

 
Saistošie noteikumi "Par sociālajiem pakalpojumiem Beverīnas novadā"

Projekts

Paskaidrojuma raksts