Dokumentu projekti

Grozījums 2010.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.6 “Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu Beverīnas novadā”

 
 
 
Saistošie noteikumi "Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Beverīnas novadā"

Projekts

Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi "Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrēšanas, izvešanas un lietošanas noteikumi Beverīnas novadā"

Projekts

Paskaidrojuma raksts

 
Saistošie noteikumi "Par sociālajiem pakalpojumiem Beverīnas novadā"

Projekts

Paskaidrojuma raksts